14.04.2016
Vaalan päiväkodin rakentaminen etenee aikataulussa

Vaalassa päiväkodin rakentaminen etenee aikataulussa. Päiväkodin on määrä olla valmis 31.5.2016 ja toiminta aloitetaan uusissa tiloissa elokuussa 2016. Lattioiden pinnoitustyöt ovat valmistumassa ja kalusteiden asentaminen alkaa viikolla 16. Pihatyöt tehdään maan sulamisen jälkeen. Lähiliikuntapaikan käyttäjiä pyydetään huomioimaan pihatyöt.

Päiväkodin uudisrakennukseen tulee 2 päiväkotiryhmää ja esiopetustilat sijoitetaan koulukeskukseen. Tuulentupa (ryhmäperhepäivähoito 12 paikkaa) säilytetään toistaiseksi. Päiväkoti on pysynyt arviobudjetissaan. Vuodelle 2015 valtuusto varasi määrärahaa 900 000 euroa ja vuodelle 2016 on varattu 650 000 eli yhteensä 1 550 000. Tämän hetken kokonaiskustannusarvio on noin 1,6 miljoonaa. Tässä arviossa on mukana myös koulukeskuksen tiloihin tehtävät muutokset. Koulukeskuksessa lisätään kylmätiloja koulun keittiöön, lisätään WC-tiloja koulukeskuksen oranssiin siipeen ja tehdään muita pieniä muutostöitä. Koulukeskuksen muutostyöt ajoittuvat kesäkuulle.

Tulevaisuudessa päiväkoti ja esiopetus nivoutuvat osaksi koulukeskusta. Henkilökunnan ja tilojen yhteiskäyttö tehostuu. Uudisrakennuksen koko on optimaalinen, koska koulun tiloja voidaan hyödyntää. Oppilasmäärän väheneminen on huomioitu ja elinkaarikustannukset minimoitu. Uudet tilat ovat lapsille paremmin soveltuvat ja yhdessä kerroksessa. Ilmanvaihto saadaan säädettyä toimimaan lapsiryhmien tarpeisiin. Piha ja ympäristö lähiliikuntapaikkoineen aktivoi liikkumaan ja on turvallinen.

Kunnan järjestämiä varhaiskasvatuksen palveluita käyttää tällä hetkellä 95 lasta, joista esiopetukseen osallistuu 22. Päiväkodissa kirjoilla on tällä hetkellä 64 lasta, perhepäivähoidossa 20 ja ryhmäperhepäiväkoti Tuulentuvassa 11. Päiväkodissa kirjoilla olevien lasten määrään vaikuttaa jatkossa syntyvyys ja perhepäivähoitajien määrä sekä Tuulentuvan käyttö. Vuorohoidossa olevien lasten määrä on lisääntynyt. Vuorohoito tapahtuu pääsääntöisesti päiväkodissa. Alle kouluikäisistä lapsista päivähoidon piirissä on yli 60%.

Vaalassa on nimetty kunnanhallituksen päätöksellä (23.6.2015§148) päiväkodin rakennustoimikunta. Rakennustoimikunta ohjaa päiväkodin rakentamista hyväksytyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion pohjalta. Rakennustoimikunnan puheenjohtajana toimii sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jouko Roivainen ja sihteerinä varhaiskasvatuksen johtaja Riitta Korhonen.

Lisätietoja:

Rakennustyömaavalvoja, 0400 855 992

Rakennustoimikunnan puheenjohtaja, 050 591 5131

« Takaisin