14.04.2016
Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatkettu 29.4. klo 12 saakka

TEKNINEN JOHTAJA 

Vaalan kunta hakee uudistuvaan työyhteisöönsä teknistä johtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tarjoamme haasteellisen, itsenäisen ja monipuolisen tehtävän lisäksi mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kunnastamme tulevaisuuden toimijaa.

Teknisen johtajan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK tai yliopisto) sekä aiempi työkokemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää toimialan tuntemusta sekä näkemystä koko toimialan palveluiden kehittämisestä ja uusista palvelutuotannon tavoista. Pidämme tärkeinä kunnallishallinnon tuntemusta ja aiempaa johtamiskokemusta, hankintaosaamista sekä kokemusta maankäytönsuunnittelusta. Eduksi luetaan myös kokemus rakennuttamisesta ja siihen liittyvästä sopimushallinnasta. Arvostamme myös paineensietokykyä, hyviä projektinhallintataitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tekninen johtaja on teknisen osaston johtaja ja johtoryhmämme jäsen sekä vastaa asioiden valmistelusta lautakunnalle.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus on johtoryhmän palkkauskäytänteen mukainen. Työ alkaa 1.5.2016 tai sopimuksen mukaan.

Vaalan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen sekä palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 29.4.2016 klo 12.00 mennessä. Hakemukset tulee jättää sähköisesti osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/101628

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Viran hakuaikaa on jatkettu.  31.3.2016 mennessä virkaa hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavalta voidaan edellyttää osallistumista soveltuvuustestiin.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Tytti Määttä, tytti.maatta@vaala.fi, 0400 855 920

Tekninen johtaja Juha Airaksinen, juha.airaksinen@vaala.fi, 0400 855 951

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Virkkunen, reijo.virkkunen@vaala.fi, 040 5265162

« Takaisin