01.03.2016
POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIFOORUMI Rokualla 7-8.4.

POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIFOORUMI

7.–8.4.2016 ROKUALLA

Muutos Nyt – vireyttä luonnosta!

Aika ja paikka

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 2016 järjestetään 7.–8.4.2016 Rokua health & spa -kylpylähotellissa (Kuntoraitti 2, Rokua)

Tavoite

Kunnilla on kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä pitkät ja ansiokkaat perinteet. Tulevaisuuden kunnat tarvitsevat jatkossakin elinvoimansa takaamiseksi hyvinvoivia kuntalaisia. Tänä vuonna hyvinvointifoorumin teemana on Vireyttä luonnosta. Luontoalueet ja vihreät ympäristöt ovat tärkeä osa maakunnan hyvinvoinnin perustaa sekä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin lähtökohta. Luonto on korvaamaton voimavara opetuk-sessa sekä monilla terveydenhuollon osa-alueilla, kuten sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Hyvinvointifoorumin ensimmäisenä päivänä 7.4. järjestetään seminaari, jonka tavoitteena on välittää viimeisintä tietoa ja hyviä käytäntöjä, edistää verkostoitumista sekä luonnon hyvinvointihyötyjä. Hyvinvointifoorumiin voivat osallistua hyvinvoinnin parissa työskentelevät ja kaikki asiasta kiinnostuneet. Hyvinvointifoorumin toinen päivä 8.4. on toiminnallinen työpaja, 'Luonnosta potkua liiketoimintaan'. Työ-pajassa hyödynnetään uutta LuontoLab-työskentelytapaa ja jalkaannutaan Rokuan lumikuorrutteisten suppien sekaan. Työskentelyn tarkoituksena on kerätä tuoteaihioita, joiden jatkohiominen timanteiksi jatkuu vielä työpajan jälkeenkin osana Kasku-hankkeen toimintaa. Toinen päivä on suunnattu matkailun, luonnon, kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa toimiville yrityksille.

Etsimme vuoden 2016 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointitekoa!

Hyvinvointifoorumin ensimmäisenä päivänä palkitaan Pohjois-Pohjanmaan vuoden hyvinvointiteko. Nyt haetaan vireyttä ja hyvinvointia luonnosta -teemaan liittyviä toimintatapoja, joilla ihmiset voivat vaikuttaa hyvinvointiinsa. Toimintatavat voivat esimerkiksi vaikuttaa yleisiin asenteisiin ja toimintaedellytyksiin, kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen terveyden edistämisessä, kehittää uusia ratkaisuja tai hyvinvointialan liiketoimintaa sekä levittää hyviä käytäntöjä. Esityksiä vuoden hyvinvointiteosta voi tehdä 24.3.2016 mennessä linkin kautta. Asiantuntijaraadin valitsemat kolme finalistia pääsevät esittelemään toimintaansa ja iltapäivällä julkistetaan seminaariyleisön äänestämä voittaja.

Osallistuminen

Sitovat ilmoittautumiset seminaariin 24.3.2016 mennessä linkistä Seminaari kahveineen on osallistujille maksuton. Lounaat ovat omakustanteiset. Ensimmäisenä päivänä 7.4. järjestetään maksuton yhteiskuljetus Rokualle ja takaisin. Lähtö Oulusta, Pohjois-Pohjanmaan liiton edestä (Nummikadun puolelta) kello 8.00 ja paluu Rokualta, kylpylähotellin edestä klo 17.20. Muutoin matkoista ja majoituksesta jokainen vastaa itse. Toivomme osallistujien pukeutuvan rentoon vapaa-ajan tyyliin ja huomioivan iltapäivän ulkoilun säänmukaisella vaatetuksella.

Järjestäjät

Hyvinvointifoorumi on maakunnan hyvinvointiohjelman vuosittainen päätapahtuma, joka pidetään jo yhdeksännen kerran. Foorumin järjestävät yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Metsähallituksen luontopalvelut. Hyvinvointifoorumia toteuttamassa ovat myös Rukapalvelu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Utajärven kunta, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Rokua-konserni ja Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntaklinikka.

Ohjelma

Tästä linkistä saat hyvinvointifoorumin ohjelman

Lisätiedot

Aluepäällikkö Matti Tapaninen, Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, p. 040 727 0453 Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 301 7546

TERVETULOA!

« Takaisin