01.03.2016
Korjaus- ja energia-avustukset 2016

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET VUODELLE 2016

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen korjaustoimintaan seuraavasti:

Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustus (ARA lomake 35). Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa kaikkien ruokakuntaan kuuluvien tulot ja varallisuus.

Avustuksen suuruus enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, enintään 70 % kustannuksista.

Vähintään yhden henkilön tulee olla 65-vuotias tai tätä vanhempi taikka henkilö, jolla vamman tai sairauden vuoksi on erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Henkilöluku

1

2

3

4

Bruttotulot/kk

1760

2940

3920

4995

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski korotetut tulorajat ovat seuraavat:

Henkilöluku

1

2

3

4

Bruttotulot/kk

2290

3820

5100

6500

 

Kuntotutkimusavustus (ARA lomake 36 a) kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin enintään 50 % kuntotutkimuksen hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että kunnan terveydensuojeluviranomainen on todennut terveyshaitan.

Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset (ARA lomake 36 d)

Avustuksen suuruus enintään 25 % hyväksytyistä tarvike- ja laitekustannuksista.

Henkilöluku

1

2

3

4

Bruttotulot/kk

1760

2940

3920

4995

 

Avustusten hakuaika päättyy 24.3.2016. Hakemuslomakkeita saa teknisestä toimistosta. Hakemukset palautetaan liitteineen kunnanvirastoon. Lisätietoja antaa talonrakennusmestari Pertti Karjalainen, puh. 0400-855958 sekä osoitteesta www.ara.fi>avustukset.

« Takaisin