09.02.2016
Kehittämishanke virittää vetoa Vaalaan

 

Paluumuuttajia, etätyömahdollisuuksia ja kotiseutuylpeyttä

Kehittämishanke virittää vetoa Vaalaan

Vaalan kunta on käynnistänyt Vetoa Vaalaan –hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda kuntaan uusia asukkaita, osaavaa työvoimaa ja yrityksiä. Lisäksi halutaan saada vapaa-ajanasukkaat viihtymään Vaalassa nykyistä pidempään ja testata hub-konseptin tarjoamia mahdollisuuksia maaseudulla. Kaiken kaikkiaan laajalla kehittämishankkeella tavoitellaan entistä vetovoimaisempaa Vaalan kuntaa.

 Uusia asukkaita houkutellaan ensisijaisesti henkilöistä, joilla Vaala on jo valmiiksi lähellä sydäntä: entisistä vaalalaisista, jotka tällä hetkellä asuvat muualla, sekä nykyisistä vapaa-ajanasukkaista. Heihin otetaan yhteyttä ja kartoitetaan heidän muuttointoaan ja kiinnostustaan tulla Vaalaan töihin tai yrittämään. Samalla selvitetään henkilöiden halua olla muuten mukana kunnan kehittämisessä.

 - Heidän asiantuntemuksensa ja verkostonsa voisivat olla Vaalalle huomattavasti nykyistä suurempi voimavara, kun pelkästään loma-asuntoja on alueellamme 1675 kappaletta. Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi mukaan edistämään Vaalan elinvoimaisuutta, sanoo kunnanjohtaja Tytti Määttä.

 Vaalan kunta haluaa hyötyä myös työn tekemisessä käynnissä olevasta murroksesta. Vetoa Vaalaan –hanke järjestää luovan alan osaajien pop up hub –tapahtuman elokuussa 2016. Tapahtumassa testataan hub-konseptin soveltuvuutta maaseudulle ja sen etä- ja monipaikkatyöskentelylle tarjoamia mahdollisuuksia. Kokeilulla halutaan myös tuoda esiin Vaalaa houkuttelevana etä- ja monipaikkatyön ympäristönä Oulun ja Kajaanin välissä.

 - Samalla tutkaillaan, voisiko pysyvä hubi, uudenlainen yhteisöllinen työtila, lisätä vapaa-ajanasukkaiden viipymää Vaalassa, edistää etä- ja monipaikkatyöskentelyä tai jopa luoda kokonaan uutta työtä alueelle, kertoo projektipäällikkö Satu Himanen.

 Vaalalaiset, erityisesti nuoret, halutaan ottaa tiiviimmin mukaan kunnan kehittämiseen ja kuntakuvan rakentamiseen. Tulossa on muun muassa sosiaalista mediaa hyödyntävän kilpailu, jossa nuoret haastetaan esittelemään paitsi parhaita, myös kehittämistä vaativia kohteita kotikunnastaan. Hankkeessa kehitetään myös yritystilojen ja tonttien markkinointia ja rekrytointimarkkinointia. Lisäksi pyritään luomaan Vaalaan matkailullisesti vetovoimainen tapahtuma, joka lisää yhteisöllisyyttä ja saa vierailijat viivähtämään pidempään.

 Kaksivuotinen Vetoa Vaalaan -hanke rahoitetaan Oulujärvi Leader -ohjelmasta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat kehittämisyhtiö Humanpolis Oy, Vaalan yrittäjät, MTK Vaala ja Oulunkaaren kuntayhtymä. Tammikuussa työnsä aloittanut projektipäällikkö Satu Himanen on työskennellyt aiemmin projektipäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan liitossa, Rovaniemen kaupungilla ja Oulun yliopiston Thule Instituutissa sekä viestintätehtävissä Metsäntutkimuslaitoksella ja Helsingin yliopistolla.

 Lisätietoja Vetoa Vaalaan –hankkeesta antavat:

Kunnanjohtaja Tytti Määttä p. 0400 855 920, tytti.maatta@vaala.fi
Projektipäällikkö Satu Himanen, p. 0400 855 901, satu.himanen@vaala.fi

« Takaisin