04.01.2016
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedote Vaalan kuntalaisille

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedote Vaalan kuntalaisille

ELY-keskuspalvelut Vaalaan jatkossa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta

Vaalan kunnan siirtyessä vuoden 2016 alusta osaksi Pohjois-Pohjanmaata, vaihtuu myös ELY-keskuspalveluiden tarjoaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseksi. Muutos koskee lähinnä valtion tarjoamia elinkeino-, ympäristö- ja maaseutupalveluita. Liikenteen palvelut, samoin kuin maahanmuuttoon ja rakennerahastotoimintaan liittyvät palvelut tarjotaan jo nykyisellään Kainuuseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Asiakkuudet siirtyvät vuoden vaihteessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Samassa yhteydessä muuttuvat myös ELY-keskuksen yhteyshenkilöt useissa palveluissa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus tekevät jatkossa yhteistyötä eräiden Vaalan alueen ELY-palvelujen tuottamisessa. Yhteistyöalueet ilmenevät alla olevasta listauksesta. Tarkista oikeat yhteystiedot joko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta tai soittamalla ELY-keskuksen vaihteeseen. Yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta. Muutos ei vaikuta Vaalan kunnan tarjoamiin palveluihin.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualueen palvelut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

 • työllisyyden ja osaamisen kehittäminen, mm. työvoimakoulutusten hankinta
 • työllisyystilanteen tilastot ja työllisyyskatsaukset
 • maatalouden investointi- ja kehittämistuet, ympäristö- ja luomusopimukset (osa sopimuksista yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa)
 • maaseudun kehittämisen rahoituspalvelut (myös maaseudun yritystuet)
 • maatalousvalvonnat (yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa)
 • yritysten kehittämispalvelut
 • Tekes –rahoituksen ja palkkaturvan asiantuntijat
 • kalatalouden palvelut tarjotaan Lapin ELY-keskuksesta

Lisätietoja: vastuualueen johtaja Leila Helaakoski, puh. 0295 038 051,  yksikön päällikkö (maaseutu- ja energia Timo Lehtiniemi, puh. 0295 038 094  ja yksikön päällikkö (työllisyys- ja osaaminen), Eine Kela puh. 0295 038 227

Euroopan unionin rakennerahastojen rahoituspalvelut (mm. yritystuet ja kehittämishankerahoitus) tarjotaan koko Pohjois-Suomeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoitusyksiköstä. Lisätietoja yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150.

Maksatus- ja tarkastusyksikkö palvelee myönnettyjen tukien ja avustusten maksatusasioissa. Toimialueena on koko Pohjois-Suomi.  Lisätietoja yksikön päällikkö Marja-Liisa Kivilompolo, puh. 0295 038 179.

Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueen palvelut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

 • alueiden käytön, rakentamisen ja kaavoituksen ohjaus
 • rakentamista koskevat poikkeamishakemukset ranta-alueilla
 • kulttuuriympäristön hoito, rakennusperinnön suojelu ja hoitoavustukset
 • luonnonsuojelu, luonnonsuojelualueiden toteuttaminen ja suojelukohteiden kunnostus ja hoito
 • ympäristönsuojelu, ympäristön valvonta ja ympäristön tilan seuranta
 • vesihuolto ja pohjavesiasiat
 • tulvariskien hallinta ja hydrologinen havainnointi
 • vesien hoito ja valtion vesirakenteiden käyttö ja kunnossapito

Seuraavat palvelut tarjotaan Vaalassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksen yhteistyönä

 • patoturvallisuuden valvonta (toimialueena on koko Suomi)
 • ympäristölupien valvonta mm. turvetuotantossa
 • vesistösäännöstelyjen ja vesivoimalaitosten valvonta sekä säännöstelyn ohjaus
 • öljyntorjuntaan liittyvät tehtävät

Lisätietoja: vastuualueen johtaja Jonas Liimatta, puh. 0295 038 494, yksikön päällikkö (luonnonsuojelu ja alueidenkäyttö) Eero Melantie, puh.  0295 038 377, yksikön päällikkö (ympäristösuojelu) Juhani Kaakinen, puh. 0295 038 335 ja yksikön päällikkö (vesistöt) Timo Yrjänä, puh. 0295 038 444

Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen palvelut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

 • liikennejärjestelmätyö ja joukkoliikenne
 • liikenneturvallisuustyö
 • tienpidon suunnittelu
 • teiden esi- ja hankesuunnittelu
 • tiestön kunnossapito ja rakentaminen
 • yksityistieavustusasiat
 • toimialueena on Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Lisätietoa: vastuualueen johtaja, ylijohtaja Matti Räinä, puh. 0295 038 279, yksikön päällikkö (liikennejärjestelmä) Timo Mäkikyrö, puh.  0295 038 268, yksikön päällikkö (suunnittelu) Risto Leppänen, puh. 0295 038 262 ja kunnossapitopäällikkö Markku Tervo, puh. 0295 038 293.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) PL 86, 90101 Oulu Käyntiosoite: Veteraanikatu 1, 90130 Oulu Kirjaamo: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi Puh. vaihde 0295 038 000

 

Tervetuloa asioimaan kanssamme!

« Takaisin