10.12.2015
Tiedote: Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2016

Ylijäämäksi arvioidaan 360 000 euroa

 

2016 talousarvion tuloslaskelmassa vuosikate on 1 389 441 €. Poistot ovat 1 085 000  €. Kunnan ylijäämä on 359 441 €. Investointien nettotaso on 1 611 000 euroa. Uutta lainaa esitetään nostettavaksi 2,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään n. 1,6 milj. euroa.    

Taloussuunnitelmakauden haasteena on vuosikatteen pitäminen riittävällä tasolla investointien rahoittamiseksi ja lainojen lyhentämiseksi ilman uutta velan ottoa. Lisäksi vuonna 2018 on nähtävillä kunnan tuloksen kääntyminen niukasti negatiiviseksi.

Kunnanjohtaja Tytti Määtän mukaan hyvällä suunnittelulla ja varautumisella, rakenteellisilla uudistuksilla ja yhteistyöllä voidaan ylläpitää talouden tasapaino. Positiivista on, että kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää yli miljoona euroa ja kokonaislainamäärä on pystytty kääntämään laskuun kouluinvestoinnin jälkeen.

Vaalan kunta panostaa vuonna 2016 vastikään hyväksytyn elinkeino-ohjelman toteuttamiseen alkavalla Vetoa Vaalaan –hankkeella. Hankkeen tavoitteena on mm. aktivoida kehittämistoimintaa, saada uusia yrityksiä Vaalaan ja nostaa Vaala etä- ja monimuototyön paikkana esille. Hyvinvointityön painopisteeksi valtuusto hyäksyi vuodelle 2016 lapset, nuoret ja lapsiperheet.

”Vaala ryhtyy varautumaan kuntien roolin muutokseen. Huomioimme eläköitymisen, panostamme rekrytointiin ja suunnittelemme millainen kunta haluamme olla jatkossa”, Määttä kertoo.

Vaalan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan myös uusien maa-alueiden hankinnasta. Alueet hankitaan kunnan kehittämisen tukemiseksi.

”Hankimme nyt Metsähallitukselta lentokentän alueen, maata Valtatie 22 varrelta ja kaksi muuta pienempää aluetta. Aiomme jalostaa kohteita mm. elinkeinojen tarpeisiin,” kertoo Määttä. Kunta toivoo alueille investoijia ja yhteistyökumppaneita.

 

Valtuuston joulutervehdys:

 

Liitetiedostot

Valtuusto_joulu.jpg


« Takaisin