02.10.2015
Mobiilikotihoidon käyttöönotto

Mobiilikotihoidon myötä työntekijällä on enemmän aikaa asiakkaan luona

Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kotihoidot ottavat käyttöön mobiilikotihoidon. Kotihoidon työntekijät käyttävät jatkossa puhelinta kotikäynneillä asiakkaiden asioiden hoitamiseen.

Mobiilikotihoidon tarkoitus on antaa asiakkaille lisää hoitajien aikaa asiakkaan kotona. Hoitajien toimistolla käytettävä aika kohdentuu jatkossa asiakkaan luona tapahtuvaan kirjaamiseen ja näin asiakkaalla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua omaan hoitoon sekä sen seuraamiseen ja suunnitteluun.

Älypuhelimen avulla voidaan yhdessä asiakkaan kanssa tarkastella asioita, joita hänestä kirjataan asiakastietojärjestelmään. Lisäksi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma on kotikäynnillä aina saatavilla samoin kuin viimeisimmät kirjaukset asiakkaan voinnista. Puhelimen avulla voidaan myös lähettää seuraavalle hoitajalle viestiä sekä työntekijä kirjaa reaaliajassa asiakaskäynnin keston.

Mobiilikotihoidon käyttöönotto on osa Oulunkaaren laajempaa kotihoidon kehittämistyötä. Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan ja kotona tehtävän hoitotyön laatua sekä asiakasturvallisuutta parannetaan edelleen Oulunkaaren vanhuspalvelujen tiekartan tavoitteiden mukaisesti. Mobiilikotihoidon lisäksi Oulunkaarella otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, joka jakaa kotihoidon työntekijöiden asiakaskäynnit. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla kotikäynnit saadaan sovitettua yhteen asiakkaiden tarpeiden, sijainnin ja henkilökunnan osaamisen näkökulmasta.

Mobiilikotihoidon ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla pyritään tuomaan asiakkaille laatua ja turvaa hoitotyöhön. Kaikilla kotiin tulevilla työntekijöillä on olemassa ajantasainen tieto asiakkaan tilanteesta ja hoidon tarpeesta älypuhelimen avulla. Teknologian hyödyntäminen Oulunkaaren vanhuspalveluissa on vahva osa tulevaisuuden ikääntyneiden hoitoa. 

Lisätietoja: Hanna Siltakoski, 050 436 6593

« Takaisin