20.08.2015
Uuden päiväkodin rakentaminen aloitettu

 

Vaalassa on aloitettu päiväkodin rakentaminen. Rakennustyömaa sijoittuu lähiliikuntapaikan ja koulun välittömään läheisyyteen, jonka vuoksi lähiliikuntapaikan käyttäjiä pyydetään huomioimaan rakennustyömaa. Rakennustyömaalle ei saa missään tapauksessa mennä.

 

Päiväkodin on määrä olla valmis 31.5.2016 ja toiminta aloitetaan uusissa tiloissa elokuussa 2016. Päiväkodin uudisrakennukseen tulee 2 päiväkotiryhmää ja esiopetustilat sijoitetaan koulukeskukseen. Tuuletupa (ryhmäperhepäivähoito 12 paikkaa) säilytetään. Päiväkodin hinta-arvio on noin 1 400 000 euroa.

 

Vaalan kunnan tavoitteena on jatkossakin pysyä itsenäisenä ja elinvoimaisena kuntana. Yksi tärkeä osa tätä on laadukas päivähoito ja varhaiskasvatus, joka mahdollistaa myös perheellisen väestönosan työssäkäynnin. On selvää, että Vaalassa tarvitaan jatkossakin päiväkoti.

 

Tulevaisuudessa päiväkoti ja esiopetus nivoutuvat osaksi koulukeskusta. Henkilökunnan ja tilojen yhteiskäyttö tehostuu. Esioppilaiden ei tarvitse siirtyä koululta päiväkodille kesken päivän. Uudisrakennuksen koko on optimaalinen, koska koulun tiloja voidaan hyödyntää. Tuulentuvan jatkokäyttö mahdollistaa hinnaltaan edullisen uudisrakentamisen. Oppilasmäärän väheneminen on huomioitu ja elinkaarikustannukset minimoitu. Uudet tilat ovat lapsille paremmin soveltuvat ja yhdessä kerroksessa. Ilmanvaihto saadaan säädettyä toimimaan lapsiryhmien tarpeisiin. Piha ja ympäristö lähiliikuntapaikkoineen aktivoi liikkumaan ja on turvallinen.

 

Kunnan järjestämiä varhaiskasvatuksen palveluita käyttää n. 85-90 lasta, joista myös esiopetukseen osallistuu 21. Päiväkodissa kirjoilla on tällä hetkellä n. 55 lasta, perhepäivähoidossa n. 22 ja ryhmäperhepäiväkoti Tuulentuvassa 11.  Päiväkodissa kirjoilla olevien lasten määrään vaikuttaa jatkossa syntyvyys ja perhepäivähoitajien määrä sekä Tuulentuvan käyttö. Vuorohoidossa olevien lasten määrä on lisääntynyt. Vuorohoito tapahtuu pääsääntöisesti päiväkodissa. Alle kouluikäisistä lapsista päivähoidon piirissä on yli 60%. 

 

Vaalassa on nimetty kunnanhallituksen päätöksellä (23.6.2015 §148) päiväkodin rakennustoimikunta. Rakennustoimikunta ohjaa päiväkodin rakentamista hyväksytyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion pohjalta. Rakennustoimikunnan puheenjohtajana toimii sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jouko Roivainen ja sihteerinä varhaiskasvatuksen johtaja Riitta Korhonen.

 

Lisätietoja:

Rakennustyömaavalvoja, 0400 855 992

Rakennustoimikunnan puheenjohtaja, 050 591 5131

 

« Takaisin