02.04.2015
Leaderistä neuvontaa ja rahoitusta hyvälle idealle!

Leader on toimintaa neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Suomessa on 56 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueestaalueesta.

Leader-rahoitus

Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Vaalan kunta rahoittaa Leader-toimintaa 45 000 euroa joka vuosi. Mitä enemmän kunnan alueella on hankkeita, sitä suurempi osuus tuosta rahoituksesta koituu vaalalaisten hyväksi.

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–90% kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmistä.

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, yritykset (alle 10 htv), kunnat ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee osua paikallisen kehittämisohjelman raameihin. Kilpailutilanteen vuoksi tuettavien toimialojen ulkopuolelle jäävät vähittäiskauppa, koneurakointi ja liikennöinti.

EU:n ja valtion ohella kunnat ovat Leaderin tärkeitä rahoittajia. Kuntien Leaderiin panostamat eurot tulevat aina moninkertaisina takaisin. Hyöty on sitä suurempi, mitä innokkaammin kuntalaiset Leader-hankkeita toteuttavat.

Näin se toimii. Kun suunnittelet hanketta, ota aina yhteyttä Oulujärvi Leaderin toimistoon. Varmistetaan yhdessä ideasi soveltuvuus kehittämisohjelmaan ja käydään läpi tarvittavat lisätiedot. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä.

Hankkeiden hakijoina voivat olla alueen yhdistykset, julkisoikeudelliset yhteisöt, säätiöt ja alle kymmenen henkilöä työllistävät yritykset.

Ideasi jalostetaan yhteistyössä hankesuunnitelmaksi. Se on paitsi oma työsuunnitelmasi myös pohja Leader-ryhmän hallituksessa tehtävälle päätökselle ja jatkossa hankesuunnitelma luo raamit toiminnallesi. Siksi ideasi muotoilu suunnitelmaksi kannattaa tehdä huolella.

Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä.

Hankesuunnitelman sisältöedellytyksiä voit kerrata mm. Hanketoimijan käsikirjaa lukemalla. Hankehakijoita avustetaan Leader-ryhmässä hankesuunnitelman tekemisestä loppuraportin laatimiseen saakka.

Hanke voidaan aloittaa, kun hankehakemus on vireillä eli Leader-ryhmä (tai ELY-keskus) on vastaanottanut sen. Leader-ryhmän hallitus arvioi hankkeen tarkoituksenmukaisuuden oman ohjelmansa ja asetettujen valintakriteerien perusteella. Päätös perusteluineen lähetetään paikalliseen ELY-keskukseen, joka voi poiketa Leader-hallituksen päätöksestä vain, jos se ei ole lakien ja asetusten mukainen.Suositeltavaa on odottaa ELY-keskuksen tekemää päätöstä tuen myöntämisestä – muuten toimit omalla riskilläsi.

Hanke- eli tukipäätöksen saat ELY-keskukselta kirjallisena postitse. Älä suoraan arkistoi sitä vaan lue ja ymmärrä, sillä päätös saattaa poiketa hakemuksestasi toimenpiteiden tai kustannusten osalta. Tukipäätösasiakirjat voit käydä läpi Leader-työntekijän kanssa.

Hanketta toteuttaessasi saat tarvittaessa ohjausta mm. maksatushakemuksen tekoon.

Varaudu tarkkaan kirjanpitoon: tiliotteet, kuitit, matkakulut, työsopimukset, työajan seuranta jne. tulee olla kunnossa. Hankkeen päättyessä tehdään loppumaksatus ja loppuraportti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteystiedot

Oulujärvi LEADER
Kalliokatu 4 (matala siipi, johon käynti sisäpihalta))
87100 KAJAANI

img_0275-fiksattu.jpg

 

Toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen
pirjo.oikarinen (at) oulujarvileader.fi

Puh. 040 5280 483

 

 

oma_kasvokuva.jpg

 
 
Hankeneuvoja Päivi Koivula
paivi.koivula (at) oulujarvileader.fi 
Puh. 040 5632 085
 
 
 

 

« Takaisin