02.04.2015
Vaalan kunnan tilinpäätös 2014

Vaalan kunnan talouden positiivinen kehitys jatkuu –alijäämät saatiin vihdoin katettua

Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöksen 31.3.2015

Tuloslaskelman mukainen ylijäämä on noin 1,8 miljoonaa euroa. Taseessa on nyt kertynyttä ylijäämää 1,1 miljoonaa.  Vuoden 2014 positiiviseen tulokseen vaikuttivat merkittävästi korkokulujen (n. 200 000) ja henkilöstökulujen (n. 450 000) alittuminen budjetista. Verotulot toteutuivat 116 000 euroa ja valtionosuudet noin 114 000 euroa yli budjetoidun. Oulunkaaren osalta erikoissairaanhoito ylitti budjetin noin 140 000 eurolla. Soten omatoiminta sen sijaan alitti budjetin. Oulunkaaren osalta kokonaisuus alittui n. 250 000 euroa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen nettokasvu verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen on kolme prosenttia, josta erikoissairaanhoidon nettokasvu on 4,4 prosenttia. Oman toiminnan nettokasvu Oulunkaarella on 2,2 prosenttia, kunnittainen vaihteluväli on oman toiminnan osalta 0,6-3,2 % ja erikoissairaanhoidon kunnittainen vaihteluväli on 0,6-9,5 %. 

Verotulojen kasvu vuodesta 2013 vuoteen 2014 oli 1% ja valtionosuuksien 1,9%. Yhteisöveron nousu vuodesta 2013 vuoteen 2014 oli Vaalassa  10,8 prosenttia. Vielä edelleen ollaan kuitenkin 160 000 euroa jäljessä huippuvuodesta 2011. Tuloverojen osalta jäätiin viime vuodesta, koska vuodelle 2013 kirjautui verotuksen kertaeriä.  Kiinteistöverot kertyivät noin 8% edellisvuotta paremmin.  

Se missä onnistuttiin jo kolmas vuosi peräkkäin, oli henkilöstömenojen hillintä. Budjetti alitettiin ja vuoden 2013 toteumaan verrattuna henkilöstömenot vähenivät 2,6% ja n. 200 000 euroa.

Kaiken kaikkiaan vuonna 2014 Vaalan kunnan toimintamenot nousivat vuoteen 2013 verrattuna noin 0,3%  Tämä on hyvä tulos. Vuonna 2014 työ talouden saattamiseksi tasapainoon on jatkunut uuden valtuuston kanssa. Hyvän tuloksen jälkeen vanhat alijäämät on saatu katetuksi. Vaikka Vaala ei enää alijäämän puolesta ole kriisikunta, on tasapainotussuunnitelma syytä päivittää aina tilinpäätöksen ja talousarvion yhteydessä ja arvioida toimenpiteiden riittävyys. Tämä on välttämätöntä suuren lainamäärän ja tulevien investointien vuoksi. 

Vaalan kunnan lainamäärä on pienelle kunnalle korkea. Useat kunnan kiinteistöt kuitenkin kaipaavat peruskorjausta ja yritystilojen investointejakin on jatkossa tehtävä. Kunnan vuosikate määrittää sen, paljonko kunnalla on rahaa vuosittaisiin investointeihin ilman lainarahoitusta. Vuosikatteen pitäminen hyvällä tasolla myös jatkossa takaa sen että korjausvelka saadaan purettua ilman lainamäärän kasvua.

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiinkin vuonna 2014 1,932 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen nettovähennykseksi kunta+liikelaitos muodostui -1,752 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna nettolisäys oli n. 930 000 euroa.  Lainaa oli vuoden lopussa 13 462 781 euroa, josta pitkäaikaista lainaa 12 262 785 euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos oli 1,3 milj., mikä koostuu kassalainojen lyhennyksestä kun kassalainat vuoden alussa olivat 2,5 milj. ja vuoden lopussa 1,2 milj.

 

« Takaisin