30.03.2015
Nuorten kesätyöpaikat 2015

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 2015

Vaalan kunnan kesätyöllistäminen koskee Vaalassa kirjoilla olevia, vuosina 1999-97 syntyneitä eli 9 lk:n päättäneitä sekä toisen asteen 1. ja 2. vuoden opiskelijoita. Vaalan kunta palkkaa nuoria omiin tehtäviinsä ja myöntää kesätyöseteleitä. Kesätöitä tai tukea myönnetään yksi kahden viikon jakso/nuori tai yksi seteli/nuori.

Kunnan kesätyöpaikat

Kahden viikon kesätyöjakson työaika on 6 h/päivä (30h/viikko) ja palkka 270 €/jakso. Kunnan työpaikkoihin haetaan lomakkeella, jota saa koululta, Ampparilta, kunnanvirastosta tai kunnan kotisivulta http://www.vaala.fi/sivu/fi/palvelut/vapaa-ajan_palvelut/nuoriso/kesatyopaikat/ jossa on nähtävillä myös työnkuvaukset. Etusijalla ovat nuoret, jotka eivät aiemmin ole olleet kunnan kesätöissä.

Kunnan ja Kainuun Liiton kesätyösetelit vaalalaisille nuorille

Nuori voi hakea töihin myös yrityksiin, yhteisöihin ja yksityistalouksiin. 9. luokan päättänyt nuori voi saada kunnalta 270 euron kesätyösetelin, jonka  työnantaja laskuttaa kunnalta työsuhteen päätyttyä.

Vaihtoehtoisesti nuori voi saada Kainuun Liiton kesätyökampanjan 270 euron kesätyösetelin, mikäli hän on alle 25-vuotias toisen asteen oppilaitoksen 1. vuosikurssin opiskelija, joka on kirjoilla Vaalassa. Seteliä noudettaessa tulee ilmoittaa työnantajan nimi ja esittää opiskelutodistus. Molemmissa tapauksissa työjakson on kestettävä vähintään 2 viikkoa ja työajan oltava vähintään 30h/viikko. Nuori ei voi kesätyösetelillä työllistyä vanhempiensa omistamaan yritykseen tai omaan kotiin.

Kumpiakin kesätyöseteleitä voi noutaa 21.5. lähtien Apajalta (Teollisuustie 2, toimistorakennus)

Hakemukset kunnan kesätöihin on jätettävä viimeistään 30.4.2015 kunnanvirastoon, os. Vaalantie 14, 91700 Vaala. Työntekijävalinnoista ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti viikolla 20. Lisätietoja sekä apua työhakemuksen täyttämiseen voi tarvittaessa kysyä vapaa-aikasihteeri Mari Korhoselta 0400 855 925.

« Takaisin