18.03.2015
Jalkahoidot diabeetikoille

Diabeetikkojen jalkaongelmissa tärkeintä on ennaltaehkäisevä työ

 

Diabeetikkojen määrän lisääntyessä myös diabetekseen liittyvät jalkaongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen haitta ja sairauskulujen aiheuttaja. Käypähoito-suosituksen mukaan jalkaongelmien tärkein hoitomuoto on moniammatillinen diabeetikon jalkaongelmien ehkäisy, joka aloitetaan jo, kun diabetes todetaan.

Vaalassa ja Utajärvellä terveysaseman diabeteshoitaja tai asiakkaan diabetesasioita hoitava lääkäri arvioi diabeetikon jalkahoidon tarpeen Käypä hoidon mukaisesti luokittelemalla diabeetikot eri riskiluokkiin. Jalkojen tarkastuksen yhteydessä tehtävässä riskiluokan arvioinnissa huomioidaan muun muassa haavariski, suojatunto ja mahdolliset rakennevirheet.

Jalkahoitojen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja päätös tehdään paikallisesti

Oulunkaaren kuntayhtymä osallistuu jalkahoidon aiheuttamiin kustannuksiin riskiasteen mukaan. Mikäli asiakkaan riskiluokitus on vähintään 2, diabeteshoitaja tai lääkäri kirjoittaa suosituksen koulutetun jalkojenhoitajan vastaanotolle. Asiakas voi valita itse palveluntuottajan. Oulunkaari maksaa 20 e yhdestä käynnistä per vuosi jalkojenhoitajan vastaanotolla ja asiakas maksaa itse 20 euroa ylittävän osan. Riskiluokkiin 0-1 kuuluvat eivät ole oikeutettuja korvattaviin jalkojenhoitajan palveluihin. Asiaa on käsitelty myös Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnassa 22.10.2014.

Utajärven diabeteshoitaja on terveydenhoitaja Mira Holappa, 08 5875 6295.

Vaalan diabeteshoitaja on terveydenhoitaja Irja Marttinen, 08 5875 6276, ja 7.4.2015 alkaen sairaanhoitaja Marja Raappana, 08 5875 6800.

« Takaisin