04.02.2015
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen, esiopetus ja päivähoitopaikat

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN, ESIOPETUS JA PÄIVÄHOITOPAIKAT VAALASSA TOIMIKAUDELLA 2015-2016

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN

Peruskoulun 1. luokalle tuleville järjestetään tutustumispäivä koulun ilmoittamana ajankohtana. Koulu lähettää kaikille v. 2008 syntyneille vaalalaisille lapsille tiedon kirjallisena kotiin. Hakemus lapsen mahdollisesta koulunkäynnin aloittamisen aikaistamisesta tai lykkäämisestä toimitetaan liitteineen sivistyslautakunnalle.

ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN AAMU/ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Aamupäivätoimintaa järjestetään vain erityisperustein erillisen hakemuksen perusteella. Hakemukset käsitellään lapsen kasvun tukiryhmässä (LATU) ja päätöksen osallistumisesta tekee sivistysjohtaja.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Vaalan koulukeskuksessa. Toimintaa tarjotaan kaikille 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaille iltapäivälle 3 tuntia koulun päättymisen jälkeen (klo 13-16). Toiminnan järjestämisestä vastaa Vaalan yhtenäiskoulu. Päätöksen paikan saamisesta tekee sivistysjohtaja.

Ilmoittautumislomakkeita on saatavana päiväkodilta ja kouluilta. Lomake palautetaan 20.2.2015 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

ESIOPETUS

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lv. 2015-2016 esiopetus järjestetään Vaalan päiväkodissa. Esiopetukseen ilmoittaudutaan lomakkeella, joka postitetaan perheisiin, joissa on esiopetusikäinen lapsi (tiedot väestörekisteristä). Lomake palautetaan 20.2.2015 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

PÄIVÄHOITOPAIKAT

Päivähoitoon voi hakea koko toimikauden ajan, mutta hoitojärjestelyjen vuoksi pyydämme uusien ja tällä hetkellä päivähoidossa olevien lasten osalta toimittamaan hakemukset, mikäli päivähoidon tarpeen alkaminen/jatkuminen 1.8.2015 lähtien on tiedossa.

Hakulomakkeita saa Vaalan kunnan kotisivuilta http://www.vaala.fi. Tällä hetkellä päivähoidossa olevat lapset saavat hakemukset nykyisestä päivähoitopaikastaan. Hakemukset palautetaan 20.2.2015 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Vaalantie 14, 91700 VAALA.

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdoista lasten kotihoidontuesta ja yksityisten hoidon tuesta saa lisätietoja KELA:n sivuilta, http://www.kela.fi

YKSITYISTEN PÄIVÄHOITAJIEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Jokainen, joka hoitaa kotonaan vieraita lapsia korvausta vastaan, on päivähoitolain mukaan velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen ao. lautakunnalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus jätetään varhaiskasvatuksen johtajalle.

Yhteystiedot:  

Vaalan yhtenäiskoulu, rehtori p. 0400-855944

Veneheiton koulu, rehtori p. 040-1860012

Päivähoito ja esiopetus, p. 0400-855939

Sivistysjohtaja p. 0400-855941

Sivistystoimisto (kuljetukset) p. 0400-855947

« Takaisin