01.10.2014
Vaalassa ja Utajärvellä perheneuvolapsykologi

Vaalassa ja Utajärvellä  on nyt oma perheneuvolapsykologi

Utajärven ja Vaalan perhepalveluissa perheneuvolapsykologin palvelut järjestetään nyt Oulunkaaren omana toimintana. Aiemmin perheneuvolan palvelut on ostettu Koulutusavain oy:ltä. Muutoksien myötä perheneuvolan psykologin palvelut ovat jatkossa Utajärvi-Vaala-alueella paremmin asiakkaiden saavutettavissa. Omana toimintana järjestettäessä psykologin työ myös kytkeytyy paremmin perhepalveluiden muihin palveluihin.

Perheneuvolapsykologi auttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Perheneuvolapsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun vanhemmat ovat huolissaan lapsen tai nuoren käyttäytymisestä, sosiaalisesta kehityksestä, oppimisesta tai tunne-elämän asioista. Perheneuvolapsykologi tekee yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, koulun ja sosiaalitoimen kanssa. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä psykologiin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Utajärven ja Vaalan perheneuvolapsykologi on Irina Kantola. Hänet tavoittaa numerosta 050 408 8841.

« Takaisin