01.09.2014
Korjaus- ja energia-avustusten hakeminen syksy 2014

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU SYKSYLLÄ 2014

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen korjaustoimintaan seuraavasti:

Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein(ARA lomake35)

- enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista, erityisestä syystä enintään 70 % kustannuksista

- ainakin yhden ruokakunnan jäsenistä tulee olla vähintään 65-vuotias tai vammainen (pysyvästi työkyvytön)

Henkilöluku

Bruttotulot/kk

1

1530

2

2555

3

3410

4

4345

- tulorajoja korotetaan 875 euroa kutakin lisähenkilöä kohden.

  • Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski korotetut tulorajat ovat seuraavat:

Henkilöluku

Bruttotulot/kk

1

1990

2

3320

3

4435

4

5650

- rintamaveteraaneille voidaan erityisestä syystä myöntää korotettua veteraanilisää enintään 30 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

-          tulorajoja korotetaan 875 euroa kutakin lisähenkilöä kohden.

Terveyshaitan poistamiseen sosiaalisin perustein (ARA lomake 35)

Hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen (ARA lomake 36 c)

Avustusten hakuaika päättyy 13.10.2014. Terveyshaittojen ja liikkumisesteen poistamiseen sekä hissin rakentamiseen on jatkuva haku. Hakemuslomakkeita saa teknisestä toimistosta. Hakemukset palautetaan liitteineen kunnanvirastoon. Lisätietoja antaa talonrakennusmestari Pertti Karjalainen, puh. 0400-855958 sekä osoitteesta www.ara.fi>avustukset.

« Takaisin