31.07.2014
Sähköt poikki Vaalassa - tiedote 5 - tilanne normalisoitunut lähes koko kunnassa

Tiedote klo 14.00

Vaalan kunnan alueella on sähköttä vielä noin 100 Loisteen asiakasta Kankarin Väätäjänniemellä, Otermalla Salmenselän alueella ja Neittävän Mökkiperällä. Sähköttömillä alueilla tulee välttää veden johtamista viemäreihin, koska jäteveden pumppaamot eivät välttämättä toimi normaalisti.

Loiste on ilmoittanut, että keskijänniteverkossa on sen toiminta-alueella vielä noin 15 vika-aluetta. Keskijännitevikojen korjaus saataneen tehtyä kokonaan tämän vuorokauden kuluessa, mutta viimeiset pienjänniteviat saadaan selville vasta keskijänniteverkon korjausten valmistuttua.

Havaituista vikapaikoista, kuten sähköjohdoille kallistuneista puista ja kiinteistön sähköverkon mahdollisesta oudosta toiminnasta, pyydetään ilmoittamaan maksuttomaan vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500.

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkailla on oikeus saada ns. vakiokorvausta sähkökatkoksesta, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia. Loiste Sähköverkko Oy tarkistaa jakeluverkon käyttöjärjestelmästään korvaukseen oikeutetut asiakkaat ja hyvittää korvauksen sähkölaskulla.

Aineellisten tuhojen laajuus selviää lähipäivinä ja viikkoina, kun ihmiset tarkistavat mökkiensä ja metsiensä tilanteen.

Vaalan kunnanvirastolla verkkoyhteydet saatiin palautettua aamupäivän aikana. Vaalan kunnan, Vesilaitoksen ja Oulunkaaren henkilöstö on pyrkinyt toimimaan niin, että asukkaille aiheutuisi Helena-myrskystä mahdollisimman vähän haittaa. Samalla haluamme kiittää kaikkia kuntalaisia aktiivisesta myötävaikuttamisesta niin raivaustöihin kuin tiedottamiseen liittyen. Kiitos!

Jatkossa on hyvä varautua tuleviin sähkökatkoksiin myös kotona. Kun tiedossa on, että sähköt voivat katketa, kannattaa etukäteen:

  • ladata puhelinten ja mobiililaitteiden akut
  • ottaa vettä varastoon juoma ja pesuvedeksi
  • täyttää kotieläinten juomavesivarastot
  • hankkia varavoimaa, mikäli yritystoiminta sitä vaatii

Yleisesti sähkökatkoja varten kotona tulisi olla:

  • taskulamppu ja paristoja
  • varasulakkeita (myös pääsulake on asiakkaan sulake, yleensä 25 A)
  • kynttilöitä ja tulitikkuja
  • paristo- tai akkukäyttöinen radio/autoradio
  • polttopuita, jos kotona on takka tai muu tulisija

Mikäli haluat varmistaa katkottoman sähkön esimerkiksi tietokoneelle tai muulle herkälle laitteelle, kannattaa laite varustaa UPS-järjestelmällä, joka suodattaa jännitteen häiriöt sekä mahdollistaa tietojen tallentamisen ja laitteen turvallisen lyhyemmän katkoksen aikana.

-----------------------------------

Edellinen teidote klo 8.50

Suurin osa kuntamme asukkaista, kesäasukkaista ja matkailijoista on voinut aloittaa päivän normaaleissa oloissa. Sähköttä on noin 120 Loisteen asiakasta pääosin Kankarin Väätäjäniemellä ja Otermalla Salmenselän alueella ja joitakin myös Manamansalon sataman alueella ja Neittävän Mökkiperällä.

Sähköt on saatu kaikille vedenottamoille. Paineen vaihtelusta johtuen sakkaa voi irrota putkien seinämistä ja se saattaa aiheuttaa hetkellisesti sameutta vedessä. Oudon väristä tai hajuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Vettä tulee juoksuttaa veden laadun parantamiseksi. Jos veden laatu ei parane juoksuttamalla, siitä on syytä ilmoittaa vesilaitokselle.

Sähkottömillä alueilla tulee välttää veden johtamista viemäreihin, koska jäteveden pumppaamot eivät välttämättä toimi normaalisti.

Kunnanvirastolla verkkoyhteydet ovat olleet aamusta alkaen poikki. Vikaa selvitetään.

Siivous- ja raivaustöitä jatketaan.

Tiedotamme seuraavan kerran kello 14.00.

Oulun Seudun Sähkö tiedottaa

Trombi kaatoi satoja puita sähköjohdoille Vaalassa 31.7. katkaisten kaikki sähkönsyöttöreitit Vaalan keskustaan ja lähialueille. Sähköt on saatu illan ja yön aikana palautettua kaikille alueen muuntamoille. Yksittäisten kiinteistöiden sähkönsyötöissä voi olla vielä vikoja, pyydämme ilmoittamaan niistä päivystykseen 08-310 1401. Pahoittelemme sähkönkäyttäjille vioista aiheutunutta haittaa.

 

Kunnanjohtaja Tytti Määttä 0400 855920, tiedottaminen ja viranomaisyhteistyö

Vesilaitoksen johtaja Kalle Kurtti 0400 855957, veden jakelu

Tekninen johtaja Juha Airaksinen 0400 855951, raivaukset

Noin 900 Loisteen asiakasta ilman sähköä klo 12 aikaan


Loiste Sähköverkko Oy:n mediatiedote 1.8.2014 klo 12.30

Helena-myrskyn sähköjohdoille kaatamien puiden poisto ja rikkoontuneiden sähköjohtojen korjaaminen jatkuu edelleen. Pahiten myrsky on saanut aikaan vahinkoja Oulujärven pohjoispuolelta Ylä-Kainuuseen ulottuvalla alueella, mutta mikään toimialueen kunnista ei ole selvinnyt täysin ilman vikoja.

Helena-myrskyn tyypillinen piirre ovat olleet erittäin voimakkaat paikalliset puuskat, jotka ovat saaneet aikaan hyvinkin pahoja vaurioita sähköverkkoon. Niiden korjaustyöt saattavat kestää tuntikausia ja vaativat tavallista enemmän korjausmateriaalia.

Keskijänniteverkossa on vielä noin 15 vika-aluetta. Keskijännitevikojen korjaus saataneen tehtyä kokonaan tämän vuorokauden kuluessa, mutta viimeiset pienjänniteviat saadaan selville vasta keskijänniteverkon korjausten valmistuttua.

Mahdollisia vikapaikkoja on etsitty tänään helikopterin avulla Ylä-Kainuun alueelta.

Puheluja puuttuvista sähköistä tulee asiakkailta koko ajan ja puheluihin on vastaamassa 2-3 asiakaspalvelijaa. Korjaustöissä on parhaillaan noin 20 sähköasentajaa. Lisäksi Loisteen johtokeskuksessa työskentelee kymmenkunta henkilöä. Osa yön yli työskennelleistä korjaajista on siirtynyt lepovuoroon.

Havaituista vikapaikoista, kuten sähköjohdoille kallistuneista puista ja kiinteistön sähköverkon mahdollisesta oudosta toiminnasta, pyydetään ilmoittamaan maksuttomaan vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500.

Jos kiinteistön valot esimerkiksi palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, kyseessä voi olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen. Tästä voi seurata mm. laitevaurioita, tulipalo ja sähköiskun vaara. Lisäksi sähkönkäyttäjien on hyvä käydä tarkastamassa sähköt kesämökeistä ja muista kiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti.

Muistutamme, että johdoilla roikkuviin tai niille kaatuneisiin puihin ei saa koskea eikä ryhtyä itse raivaamaan. Turvallisuussyistä raivaus- ja korjaustyöt ovat ehdottomasti ammattilaisten työtä.

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkailla on oikeus saada ns. vakiokorvausta sähkökatkoksesta, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia. Loiste Sähköverkko Oy tarkistaa jakeluverkon käyttöjärjestelmästään korvaukseen oikeutetut asiakkaat ja hyvittää korvauksen sähkölaskulla.

Sähkönjakelun palautumista voi seurata Loisteen ajantasaisesta keskeytysinfopalvelusta yhtiön internet-sivuilta: www.loiste.fi > Asioi netissä > Sähköt ovat poikki

----------------------------------

Edellinen tiedote n. klo 22.00

Osa Vaalan keskustasta on saatu sähkönjakelun piiriin mm. ABC on toiminnassa. Sähköt toimivat myös Isohten vedenottamolla (Oulujokivarsi, Keskusta, Säräisniemi). Varavoimalla toimivat Tiukumäen ja Manamansalon vedenottamot.

 

Seuraavan kerran tiedotamme perjantaina n. klo 8.30.

 

Oulun Seudun Sähkö tiedottaa
Ukkosen aiheuttama sähkökatko Vaalassa - päivitetty 21:00

Trombi on kaatanut metsää sähköjohdoille Vaalan kunnassa. Vaalan keskustan alueen sähkökatko alkoi klo 17:22, ja käsittää noin 1100 Oulun Seudun Sähkön asiakasta. Kaikki keskustaa syöttävät linjat ovat vaurioituneet. Yhtä syöttösuuntaa korjataan, ja sähköjen arvioidaan palautuvan keskustan taajama-alueelle yön aikana. Lähialueille sähköjen arvioidaan palautuvan perjantain aikana. Pahoittelemme sähkönkäyttäjille häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Johdolle kaatuneiden puiden tai maahan pudonneiden johtojen läheisyyteen ei saa mennä hengenvaarallisen jännitteen takia.

Loiste Sähköverkko Oy:n mediatiedote 31.7.2014 klo 20.30

Helena-myrsky kaatoi puita sähköjohdoille kaikissa Loisteen alueen kunnissa ja laajat alueet taajamia ja Pyhännän kuntaa lukuun ottamatta ovat edelleenkin ilman sähköä. Keskijänniteverkossa on edelleenkin useita kymmeniä vikoja ja korjausennusteen mukaan osa maaseudulla asuvista asiakkaista saa sähköt vasta seuraavan vuorokauden puolella. Enimmillään noin 15 000 asiakasta oli sähköttä klo 18 aikoihin.

Häiriötilanteen kehittymistä voi seurata ajantasaisesta keskeytysinfopalvelusta Loisteen internet-sivuilta: www.loiste.fi > Asioi netissä > Sähköt ovat poikki.

Havaituista vikapaikoista kuten sähköjohdoille kallistuneista puista pyydetään ilmoittamaan Loisteen maksuttomaan vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500. Lisäksi sähkönkäyttäjien on hyvä käydä tarkastamassa sähköt kesämökeistä ja muista kiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti.

---------------

Vesilaitos on saanut varavoimaa Tiukumäelle. Länsi-Vaalaan (Mustamaa, Pelso, Neittävä, Suutarinkylä, Veneheitto) saadaan vettä.

----------------

Aikaisempi tiedote n. 20.20

Sähköt ovat poikki edelleen lähes koko kunnassa. Vesilaitos on parhaillaan viemässä varavoimaa pumppaamoille. Esteenä ovat tielle kaatuneeet puut. Ydinkeskustaajamassa kaatuneet puut on raivattu. Sähkökatkon vuoksi kaupat ovat kiinni. Sähkökatko voi pitkittyessään vaikuttaa myös kännyköiden ja nettiyhteyksien toimintaan. Oulunkaaren kuntayhtymän johto on myös tilanteen tasalla ja henkilökunta hoitaa tehtäviä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 


Häiriötilanteen kehittymistä voi seurata ajantasaisesta keskeytysinfopalvelusta Loisteen internet-sivuilta: http://www.loiste.fi/sahkonsiirto/vikatilanne/vikatilanne (www.loiste.fi > Asioi netissä > Sähköt ovat poikki).
Havaituista vikapaikoista kuten sähköjohdoille kallistuneista puista pyydetään ilmoittamaan Loisteen maksuttomaan vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500.

Oulun Seudun Sähkön vikailmoitusnumero  (08) 310 1401

Oulun Seudun Sähkön keskeytyspalvelu: http://keskeytysinfo.oulunseudunsahko.fi/OutageInfo.html

Lisäksi sähkönkäyttäjien on hyvä käydä tarkastamassa sähköt kesämökeistä ja muista kiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti.

--------------------------------------
Aikaisempi tiedote klo 19.12


Vaalan alueella sähköt ovat poikki noin 3000:lta Loisteen ja Oulun Seudun Sähkön asiakkaalta. Kainuussa sähköt ovat poikki noin 13 000:lta asiakkaalta. Sähkökatko aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun. Mikäli häiriö kestää pidempään, otetaan käyttöön varavoimaa, jolla vedenjakelu voidaan normalisoida. Vesijohtovettä voi käyttää niin pitkään kuin sitä tulee hanasta. Loisteen käyttöpäällikkö arvioi, että sähköjen palauttaminen vie useamman tunnin, jopa viisi tuntia (arvio tehty n. 17.30).

Myös puita on kaatunut eripuolilla Vaalaa mm. kunnan keskustaajamassa. Sähkölinjojen päällä olevia puita ei pidä mennä itse poistamaan. Raivaustöitä keskustaajamassa suorittaa kunta. Muualla myös Tielaitos ja pelastuslaitos. Paltamossa on Kainuun Sanomien mukaan puita kaatunut junaradalle: www.kainuunsanomat.fi. 

Sähköyhtiöiden sivuilta voi seurata ajankohtaista vikatilannetta.

Seuraa Vaalan kunnan Facebook-sivua ajankohtaisen tiedon saamiseksi. Seuraavan kerran tiedotetaan klo 20.00.

 

Kunnanjohtaja Tytti Määttä 0400 855920, tiedottaminen ja viranomaisyhteistyö

Vesilaitoksen johtaja Kalle Kurtti 0400 855957, veden jakelu

Tekninen johtaja Juha Airaksinen 0400 855951, raivaukset

« Takaisin