28.04.2014
Anna palautetta Oulunkaaren toiminnasta

 

Anna palautetta Oulunkaaren toiminnasta

Asiakas- ja kuntalaispalautteet ovat tärkeä osa Oulunkaaren toiminnan kehittämistä, ja jatkossa asiakkaat ja kuntalaiset pääsevät entistä monipuolisemmin ja joustavammin antamaan palautetta kuntayhtymän palveluista.

Internetsivuilla www.oulunkaari.com on palautesivusto, jossa kuntalainen voi jo tällä hetkellä jättää palautetta haluamastaan aiheesta. Jatkossa sivustolla voi osallistua vaihtuviin kyselyihin sekä tutustua aiempiin palautteisiin ja kyselyiden tuloksiin. Palaute ohjautuu suoraan kyseisestä palvelusta vastaavalle esimiehelle sekä palvelujohtajalle.

Jos haluaa, että palautteeseen vastataan, voi jättää omat yhteystietonsa. Tietoturvasyistä lomakkeilla ei tule kuitenkaan lähettää palautetta, joka sisältää arkaluontoista tietoa kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita tai tietoja terveydentilasta.

 Omaa terveyttä ja hoitoa koskevia kysymyksiä voi lähettää terveysasemalle Oulunkaaren Omahoito -palvelussa. Omahoito-järjestelmä on tietoturvallinen, sillä siihen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla osoitteessa www.oulunkaarenomahoito.com.

Perinteisten menetelmien lisäksi palautetta voidaan jatkossa kysyä asiakkaalta esimerkiksi tekstiviestillä. Palautteen kerääminen tapahtuu aina kohderyhmän ehdoilla, esimerkiksi lasten ja kehitysvammaisten mielipiteitä kartoitettaessa apuna ovat erilaiset kuvat ja pelit.

Tänä vuonna asiakaspalautetta kootaan tehostetusti esimerkiksi kehitysvammaisten, sosiaalitoimen ja vastaanoton palveluista. Lisäksi neuvolaraatitoimintaa laajennetaan kaikkiin kuntiin. Iissä pienten lasten vanhemmista koostuva raati on kokoontunut jo puolitoista vuotta ja osallistunut aktiivisesti neuvolapalveluiden kehittämiseen.

Nopeita toimenpiteitä vaativiin palautteisiin reagoidaan mahdollisimman ripeästi ja muutoksista tiedotetaan kuntalaisia ja työntekijöitä. Lisäksi palautekoonnit käsitellään kolme kertaa vuodessa osavuosikatsausten yhteydessä sekä laajemmin osana vuosittaista toiminnan arviointia.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, 08 5875 6122

http://www.oulunkaari.com/sivu/fi/palaute/

 

« Takaisin