20.03.2014
Oulunkaaren palautejärjestelmä uudistuu

Oulunkaaren palautejärjestelmä uudistuu

Asiakas- ja kuntalaispalautteet ovat tärkeä osa Oulunkaaren toiminnan kehittämistä, joten kuntayhtymä on päättänyt tehostaa palautteiden keräämistä ja käsittelyä. Palautejärjestelmästä tulee aiempaa asiakaslähtöisempi, joustavampi ja läpinäkyvämpi. Yhtymähallitus hyväksyi uuden palautejärjestelmän kokouksessaan 19. maaliskuuta.

Internetsivuille www.oulunkaari.com tulee palautesivusto, jossa kuntalainen voi jättää palautetta haluamastaan aiheesta, osallistua vaihtuviin kyselyihin sekä tutustua aiempiin palautteisiin ja kyselyiden tuloksiin. Palaute ohjautuu suoraan kyseisestä palvelusta vastaavalle esimiehelle sekä palvelujohtajalle.

Jos haluaa, että palautteeseen vastataan, voi jättää omat yhteystietonsa. Tietoturvasyistä lomakkeilla ei tule kuitenkaan lähettää palautetta, joka sisältää arkaluontoista tietoa kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita tai tietoja terveydentilasta. Omaa terveyttä ja hoitoa koskevia kysymyksiä voi lähettää terveysasemalle Oulunkaaren Omahoito -palvelussa. Omahoito-järjestelmä on tietoturvallinen, sillä siihen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla osoitteessa www.oulunkaarenomahoito.com.

Perinteisten menetelmien lisäksi palautetta voidaan jatkossa kysyä asiakkaalta esimerkiksi tekstiviestillä. Palautteen kerääminen tapahtuu aina kohderyhmän ehdoilla, esimerkiksi lasten ja kehitysvammaisten mielipiteitä kartoitettaessa apuna ovat erilaiset kuvat ja pelit.

Kuntayhtymä päättää vuosittain, mistä palveluista palautetta halutaan erityisesti kerätä. Tänä vuonna asiakaspalautetta kootaan tehostetusti esimerkiksi kehitysvammaisten ja sosiaalitoimen palveluista. Lisäksi neuvolaraatitoimintaa laajennetaan kaikkiin kuntiin. Iissä pienten lasten vanhemmista koostuva raati on kokoontunut jo puolitoista vuotta ja osallistunut aktiivisesti neuvolapalveluiden kehittämiseen.

Nopeita toimenpiteitä vaativiin palautteisiin reagoidaan mahdollisimman ripeästi ja muutoksista tiedotetaan kuntalaisia ja työntekijöitä. Lisäksi palautekoonnit käsitellään kolme kertaa vuodessa osavuosikatsausten yhteydessä sekä laajemmin osana vuosittaista toiminnan arviointia. Tätä kautta kehittämisehdotukset etenevät myös kuntien kanssa käytäviin palveluiden järjestämissopimusneuvotteluihin.

Lisätietoja

kehitysjohtaja Anu Vuorinen, anu.vuorinen@oulunkaari.com, 08 5875 6122

« Takaisin