30.01.2014
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen, esiopetus ja päivähoitopaikat 2014-2015

 

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN, ESIOPETUS JA PÄIVÄHOITOPAIKAT VAALASSA TOIMIKAUDELLA 2014 - 2015

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen

Peruskoulun 1. luokalle tuleville järjestetään tutustumispäivä koulun ilmoittamana ajankohtana. Koulu lähettää kaikille v. 2007 syntyneille vaalalaisille lapsille tiedon kirjallisena kotiin. Hakemus lapsen mahdollisesta koulunkäynnin aloittamisen aikaistamisesta tai lykkäämisestä toimitetaan liitteineen sivistyslautakunnalle.

Ilmoittautuminen koululaisten AAMU/iltapäivätoimintaan

Aamupäivätoimintaa järjestetään vain erityisperustein erillisen hakemuksen perusteella. Hakemukset käsitellään lapsen kasvun tukiryhmässä (LATU) ja päätöksen osallistumisesta tekee sivistysjohtaja.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Vaalan koulukeskuksessa. Toimintaa tarjotaan kaikille 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaille iltapäivällä 3 tuntia koulun päättymisen jälkeen (klo 13-16). Toiminnan järjestämisestä vastaa Vaalan yhtenäiskoulu. Päätöksen paikan saamisesta tekee sivistysjohtaja

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomakkeita on saatavana päiväkodilta ja kouluilta. Lomake palautetaan 21.2.2014 mennessä: Vaalan kunta, Sivistystoimisto, Niskantie 10, 91700 Vaala.

Esiopetus

Lv. 2014 - 2015 esiopetusta järjestetään Vaalan päiväkodissa. Esiopetukseen ilmoittaudutaan lomakkeella, joka postitetaan perheisiin, joissa on esiopetusikäinen lapsi (tiedot väestörekisteristä). Lomake palautetaan 21.2.2014 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

Päivähoitopaikat

Päivähoitoon voi hakea koko toimikauden ajan, mutta hoitojärjestelyjen vuoksi pyydämme uusien ja tällä hetkellä päivähoidossa olevien lasten osalta toimittamaan hakemukset, mikäli päivähoidon tarpeen alkaminen/jatkuminen 1.8.2014 lähtien on tiedossa.

Hakulomakkeita saa Vaalan kunnan kotisivuilta http://www.vaala.fi. Tällä hetkellä päivähoidossa olevat lapset saavat hakemukset nykyisestä päivähoitopaikastaan. Hakemukset palautetaan 21.2.2014 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Vaalantie 14, 91700 VAALA.

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdoista lasten kotihoidontuesta ja yksityisen hoidon tuesta saa lisätietoja KELA:n sivuilta, http://www.kela.fi

Yksityisten päivähoitajien ilmoitusvelvollisuus

Jokainen, joka hoitaa kotonaan vieraita lapsia korvausta vastaan, on päivähoitolain mukaan velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen ao. lautakunnalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus jätetään varhaiskasvatuksen johtajalle.

Yhteystiedot: Vaalan yhtenäiskoulu, rehtori p. 0400-855944

Veneheiton koulu, rehtori p. 040-1860012

                      Päivähoito ja esiopetus, p. 0400-855939

                      Sivistysjohtaja p. 0400-855941

                      Sivistystoimisto (kuljetukset) p. 0400-855947

SIVISTYSLAUTAKUNTA

« Takaisin