20.01.2014
Tiedote päiväkotihankkeen etenemisestä

 

Tiedote 14.1.2014

Päiväkotihanke etenee

Vaalassa on nimetty kunnanhallituksen päätöksellä (14.5.2013 § 129) päiväkodin suunnittelutyötä varten työryhmä, joka selvittelee eri vaihtoehtoja päiväkodin peruskorjaamiseksi/rakentamiseksi. Työryhmän tehtävänä on laatia hankesuunnitelma ja kustannusarvio.

Tässä vaiheessa työryhmä on tutustunut eri vaihtoehtoihin, jotka ovat seuraavat:

A)   Nykyiseen päiväkotirakennukseen tehdään perusteellinen peruskorjaus päiväkotikäyttöön.

B)   Vuokrataan vuokrapäiväkoti koulukeskuksen yhteyteen kolmelle ryhmälle. Nykyinen päiväkoti peruskorjataan muuhun käyttöön.

C)   Rakennetaan koulukeskuksen yhteyteen uudisrakennus (3 ryhmää). Nykyinen päiväkoti peruskorjataan muuhun käyttöön.

Hankesuunnitelmaluonnokset ja vaihtoehtoiset kustannusarviot on tarkoitus käsitellä alkukevään aikana kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Päiväkodin tiloista on 2011 tehty kuntoarvio ja kuntotutkimus 2013 (Kiratek Oy). Tarkastuksissa on todettu, että entisen Ryhmäkodin peruskorjatut ja kunnostetut tilat ovat hyvässä kunnossa eikä niihin kohdistu kunnostustarvetta ilmanvaihtoa lukuun ottamatta. Päiväkodin saneeraamaton puoli sen sijaan on peruskorjauksen tarpeessa. Päiväkodin pintamateriaalit ja ikkunat ovat käyttöikänsä päässä ja ilmanvaihto on osin puutteellinen, myös katto on uusittava kymmenen vuoden kuluessa. Sisäilmaongelman lähteitä löytyi erityisesti kellarikerroksesta ja ulkoseinien alaosista. Kellarikerroksen tilat eivät ole tällä hetkellä käytössä.

Valtion vuoden 2013 kolmanteen lisätalousarvioon (mom. 29.10.325) sisältyy 35 miljoonan euron määräraha, joka on tarkoitettu myönnettäväksi avustuksina yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien rakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin, jotka aloitetaan vuonna 2013 tai 2014 ja jotka valmistuvat vuonna 2015.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 25% hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, jos nämä kustannukset ovat vähintään 300 000 euroa. Määräraha on tarkoitus myöntää avustuksina kaikille tukikelpoisille ja ehdot täyttäville hankkeille. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 31.1.2014

Kunnanvaltuusto on 12.12.2013 § 65 talousarvion yhteydessä päättänyt investointisuunnitelmassa varata päiväkotihankkeelle yhteensä 1 200 000 euroa, josta 200 000 euroa vuodelle 2014.

Vaalan kunnanhallitus päätti 14.1.2014 kokouksessaan, että Vaalan kunta jättää avustushakemuksen ja hakee avustusta päiväkodin peruskorjaamiseen/uudisrakentamiseen. Päätökset hankkeesta (peruskorjaaminen/uuden rakentaminen sekä kustannusarvio) tehdään myöhemmin keväällä ja hakemusta täydennetään puuttuvilta osin päätösten jälkeen.

« Takaisin