07.01.2014
Järjestöjen vuosiavustukset sekä kohdeavustukset 2014

 

JÄRJESTÖJEN VUOSIAVUSTUKSET SEKÄ KOHDEAVUSTUKSET VUODELLE 2014

julistetaan haettavaksi 31.1.2014 mennessä.

1. VUOSIAVUSTUS (= yleisavustus)

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöt

Avustus on tarkoitettu järjestön varsinaiseen toimintaan. Avustusta voidaan "korvamerkitä" käytettäväksi esim. ohjaajapalkkioihin, koulutukseen, kalustohankintoihin. Sivistyslautakunta jakaa avustukset.

Muut järjestöt (kyläyhdistykset, eläkeläis- ja erityisjärjestöt)

Avustukset on tarkoitettu järjestön perustoiminnan tukemiseen. Kiinteistöavustuksista päätetään erikseen. Kunnanhallitus jakaa avustukset.

2. KOHDEAVUSTUS / TOIMINTATUKI

Myönnetään viranhaltijapäätöksillä järjestön (myös muille kuin jäsenilleen) suunnattujen kilpailujen tai yleisötilaisuuksien (liikunta-, kulttuuri-, kylätapahtumat yms.) tukemiseen. Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta, kuitenkin mielellään vähintään kuukautta ennen tapahtumaa.

Vuosi- ja kohdeavustuslomakkeita saa kunnanviraston keskustoimistosta, vapaa-aikatoimistosta ja kirjastosta sekä kunnan kotisivulta www.vaala.fi / Palvelut / Vapaa-ajan palvelut. Lisätietoja antaa (8.1.lähtien) Jaana Tähtinen, 0400-855925. Lomakkeet on toimitettava allekirjoitettuna osoitteella, Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala. Kuoreen maininta-avustushakemus.

Kaikkien vuosiavustusta hakevien järjestöjen on ehdottomasti toimitettava seuraavat asiakirjat:

- toimintasuunnitelma ja talousarvio

- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Kaikki edellä mainitut asiakirjat on jätettävä viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

« Takaisin