01.11.2013
Kainuun kunta- ja palvelurakenteen esiselvitystyö on valmistunut

 

MEDIATIEDOTE                                                 30.10.2013

 KAINUUN KUNTA- JA PALVELURAKENTEEN ESISELVITYSTYÖ ON VALMISTUNUT

Kainuun kuntajohtajat ja poliittinen johto linjasivat keväällä 2013, että Kainuussa toteutetaan koko maakuntaa koskeva esiselvitys maakunnan nykytilasta ja tulevaisuuden kehityssuunnista. Kyseessä on perusselvitys ja vaihtoehtokartoitus: missä ollaan ja miltä Kainuun tilanne kuntien näkökulmasta näyttää. Kyseessä ei ole varsinainen yhdistymisselvitys.

Esiselvityksen johtopäätöksenä on, että Kainuussa ei tulisi edetä varsinaiseen selvitystyöhön kunta- ja hallintorakenne edellä, vaan tarkastelemalla toiminnallisesta näkökulmasta alueen palveluita, yhdyskuntarakennetta, elinvoimaisuutta, taloutta sekä demokraattista ohjausta. Mahdollisessa jatkotyössä tulisi myös pystyä määrittelemään koko maakunnan näkökulmasta strategiset tavoitteet ja nivoa ne kokonaisratkaisuun - millaisella palvelu- ja hallintorakenteella on saavutettavissa parhaat mahdolliset tulokset ja taloudellisesti kestävä rakenne?

 -      Kainuu on kokonaisuus ja Kainuun kunta- ja palvelurakennetta tulisi myös tarkastella maakunnallisena kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa avointa selvitystä ja pohdintaan maakunnan tulevista rakenteista, toteaa selvityksen tekijä, erityisasiantuntija Antti Kuopila Kuntaliitosta.

 -      Rakenteellisissa tarkasteluissa kuntarakenne helposti hallitsee yleistä keskustelua. Kainuun keskeisenä haasteena voidaan pitää palveluiden turvaamista väestön vanhetessa ja vähentyessä. Tämän vuoksi jatkotyössä pääpainon tulisi olla palvelurakenteen sekä elinvoiman kasvattamisen vaihtoehtojen tarkastelussa. Näiden kahden päätavoitteen määrittely ja toteutus ovat keskeisessä roolissa Kainuun tulevaisuuden suhteen, jatkaa Kuopila.

 -      Kainuussa tarvitaan nyt uutta ajattelua palveluiden tuotannossa ja järjestämisessä. Kuntarajat eivät saa olla esteenä järkevälle kehittämiselle, jatkaa Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

 Lisämausteen tuleviin rakenneratkaisuihin tuo valtion kuntapolitiikkaan tekemät linjaukset. Tämän esiselvityksen valmistuessa mm. valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, sosiaali- ja terveystoimenuudistus sekä kuntien tehtävien arviointi ovat edelleen auki. Näiden, Kainuun maakunnan kannalta todella keskeisten uudistushankkeiden linjaukset tulevat vaikuttamaan suoraan myös rakenteellisten ratkaisujen pohdintaan.

Esiselvitys toteutettiin Puolankaa lukuun ottamatta koko Kainuuta koskevana pohjakartoituksena ilman alueellisia ennakkorajauksia.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Antti Kuopila, Kuntaliitto p. (09) 771 2754, 050-345 2390

kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Kajaani p. (08) 6155 2211, 044-7100 303       

 

« Takaisin