01.10.2013
Vapaa-aikaohjaajan toimi uudelleen haettavana

Vaalan kunnassa julistetaan uudelleen haettavaksi

VAPAA-AIKAOHJAAJAN TOIMI

määräaikaisesti ajalle 14.10.2013 - 30.6.2014.

Vapaa-aikaohjaajan toimea aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon toimea täytettäessä.

Vapaa-aikaohjaajan tehtäviin kuuluvat kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen sekä nuoriso- ja liikuntatilojen käytön organisointi.

Toimen vähimmäisvaatimuksena on alan ammatillinen perustutkinto. Lisäetuna otetaan huomioon kokemus liikunta- ja nuorisotehtävistä. Toimeen valittavalta edellytetään valmiutta ohjata myös erityisliikuntaryhmiä sekä järjestää kunnan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumia yhteistyössä järjestöjen ja muiden tahojen kanssa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Koeaika on 3 kk.

Toimeen valitun on 30 päivän kuluessa valinnasta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja vapaa-aikaohjaajan toimesta antaa sivistysjohtaja Liisa Leinonen, puh. 0400-855941, liisa.leinonen@vaala.fi.

Hakemus ja ansioluettelo lähetetään osoitteella:
Vaalan kunta, sivistysjohtaja Liisa Leinonen, Niskantie 10, 91700 Vaala tai sähköpostilla liisa.leinonen@vaala.fi.

Kuoreen tai sähköpostin otsikoksi: ”Vapaa-aikaohjaaja”.
Hakuaika päättyy tiistaina 8.10.2013 klo 16.00. Hakemuksia ei palauteta.

Vaalassa 30.9.2013
Sivistysjohtaja

« Takaisin