06.06.2013
Paikkoja avoinna sivistyspalveluissa

Vaalan sivistyspalveluissa on haettavana seuraavat tehtävät 

1)    Vaalan lukion ja perusopetuksen yhteisen englannin ja ruotsin kielen lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 7.8.2013 - 31.7.2014. Opetustunnit ovat englannin kielen tunteja. Ranskan kielen taito katsotaan eduksi sijaisuutta täytettäessä. Palkkaus on OVTES:n mukainen. Koeaika on 4 kk.

2)    Kemian ja biologian tuntiopettajan tehtävä peruskoulussa ja lukiossa ajalle 1.8.2013 - 31.7.2014. Pidettäviä tunteja on kemiassa noin 11 vt (perusopetuksessa 7,5  vt ja lukiossa 3 - 4 kurssia) ja biologiassa noin 6 vt (perusopetuksessa). Kokonaistuntimäärä on noin 20 -  22 vt. Koeaika on 4 kk.

3)    ATK:n ja matemaattisten aineiden tuntiopettajan tehtävä peruskoulussa ja lukiossa ajalle 1.8.2013 - 31.7.2014. Pidettävien opetustuntien määrä on ATK:ssa noin 3 vt (perusopetus 2 ja lukio 1) ja matematiikassa noin 2 vt (lukio). Lisäksi tuntiopettaja hoitaa AV-välineiden hoidon yhtenäiskoulussa ja lukiossa. Koeaika on 2 kk.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antavat :

-       sivistysjohtaja, lukion ja kansalaisopiston rehtori Liisa Leinonen, puh. 0400-855941 ja

-       yhtenäiskoulun rehtori Jouni Meriläinen, puh. 0400-855944 

tai tiedustelut sähköpostilla: etunimi.sukunimi@vaala.fi.

Hakemukset osoitetaan Vaalan kunnan sivistysjohtajalle osoitteeseen:

Vaalan kunta

Sivistysjohtaja Liisa Leinonen,

Niskantie 10, 91700 VAALA

tai sähköpostilla osoitteeseen liisa.leinonen@vaala.fi

Kirjekuoreen/viestin aiheeseen merkintä ”Hakemus”.

Hakuaika päättyy 14.06.2013 klo 16.00. Hakemuksia ei palauteta.

Vaalassa 4.6.2013                                                         Sivistysjohtaja

« Takaisin