16.04.2013
Kunnaneläinlääkäri, sijoituspaikka Ii

Oulunkaaren ympäristöpalvelut järjestää eläinlääkintähuollon Pudasjärven, Iin, Vaalan ja Utajärven kunnissa sekö Oulun kaupungin Yli-Iin suuralueella. Alueella työskentelee viisi eläinlääkäriä, joista neljä Pudasjärven, Iin ja Yli-Iin muodostamalla päivystysalueella. Yksi eläinlääkäreistä työskentelee Vaalan ja Utajärven kunnissa, joissa päivystysalue on yhteinen viereisen ympäristöterveydenhuollon yksikön kanssa. Lisäksi juuri on perustettu kuudes, osa-aikaisen sijaistavan eläinlääkärin virka.

Oulunkaaren ympäristölautakunta julistaa haettavaksi 8.5.2013 klo 15 mennessä

KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRAN, SIJOITUSPAIKKA II

Työ on pääasiassa praktiikkaa, mutta myös jonkin verran virkatehtäviä. Suuri osa virkatehtävistä on eriytetty johtavalle eläinlääkärille. Haettavana olevaan virkaan kuuluvat virkatehtävät järjestetään niin, ettei jääviyttä synny.

Praktiikkaan käytettävästä ajasta arviolta 60 % kuluu pieneläinpraktiikkaa ja 40 % suureläinpraktiikkaan, joka on pääasiassa nautapraktiikkaa. Eläinlääkärin vastaanottotilat Iissä ovat uudet ja niissä työskentelee kaksi eläinlääkäriä, joiden toimialue virka-aikana on Iin ja Yli-Iin kunnat. Vastaanoton varustelutaso on erittäin hyvä digitaaliröntgenistä kuivakemian ja hematologian verianalysaattoreihin, ultraäänilaitteeseen sekä hevosen pakkopilttuuseen. Kahdella Iissä työskentelevällä eläinlääkärillä on käytössä yksi eläinlääkärin avustaja, jonka työnkuvaan kuuluu myös osallistuminen sairasmatkoille tarvittaessa.

Työnantaja järjestää kannettavan tietokoneen ja KliniQ Kuusivet -eläinlääkintäohjelman yhteisversion, jossa sekä pien- että suureläinpotilastietokanta on yhteinen alueen eläinlääkäreillä.  Valittavan eläinlääkärin edellytetään käyttävän kyseistä eläinlääkintäohjelmaa.

Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus neljän eläinlääkärin päivystyspiirissä. Päivystysvapaata kertyy myös arki-iltapäivystyksestä 0,5 päivää. Peruspalkka on noin 2600 € / kk. Viran muut ehdot määräytyvät  KVTESin ja lääkärisopimuksen mukaisesti. Viran vastaanottoajankohta on 1.6.2013 tai myöhemmin sopimuksen mukaan. Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys. Muualla kuin Suomessa eläinlääkärin opinnot suorittaneiden tulee lisäksi osoittaa tuntevansa Suomen elintarvike-, eläintauti- ja eläinsuojeluasioita koskeva lainsäädäntö Eviran hyväksymällä tavalla. Valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, erinomaista yhteistyökykyä ja b-luokan ajokorttia ja mahdollisuutta käyttää omaa autoa työssä. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös praktiikkaoikeudet omaavat eläinlääketieteen kandidaatit otetaan huomioon, samoin em. lainsäädännön tuntemusta omaamattomat Suomessa laillistetut eläinlääkärit. Myös osa-aikaista virkaa hakevat voidaan huomioida. Ennen viran vastaanottamista hakijan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään toimittamaan postitse 8.5.2013 klo 15 mennessä osoitteeseen Oulunkaaren johtava eläinlääkäri Pätsi, Jyrkkäkoskentie 18, 93100 Pudasjärvi.

Lisätietoja virasta antaa Oulunkaaren johtava eläinlääkäri Henri Pätsi, p. 040 3510 498, sähköposti henri.patsi@pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 16.4.2013

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

« Takaisin