05.02.2013
Ilmoittautuminen kouluun, esiopetus ja päivähoitopaikat 2013-2014

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN, ESIOPETUS JA PÄIVÄHOITOPAIKAT VAALASSA TOIMIKAUDELLA 2013 - 2014

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen

Peruskoulun 1. luokalle tuleville järjestetään tutustumispäivä koulun ilmoittamana ajankohtana. Koulu lähettää kaikille v. 2006 syntyneille vaalalaisille lapsille tiedon kirjallisena kotiin. Hakemus lapsen mahdollisesta koulunkäynnin aloittamisen aikaistamisesta tai lykkäämisestä toimitetaan liitteineen sivistyslautakunnalle.

Ilmoittautuminen koululaisten iltapäivätoimintaan

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Vaalan keskustassa. Toimintaa tarjotaan kaikille 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaille vain iltapäivällä 3 tuntia koulun päättymisen jälkeen (klo 13-16). Toiminnan järjestämisestä vastaa Vaalan yhtenäiskoulu.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomakkeita on saatavana myös päiväkodilta ja kouluilta. Lomake palautetaan 22.2.2013 mennessä: Vaalan kunta, Sivistystoimisto, Niskantie 10, 91700 Vaala.

Esiopetus

Lv. 2013 - 2014 esiopetusta järjestetään Vaalan päiväkodissa. Esiopetukseen ilmoittaudutaan lomakkeella, joka postitetaan perheisiin, joissa on esiopetusikäinen lapsi (tiedot väestörekisteristä). Lomake palautetaan 22.2.2013 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

Päivähoitopaikat

Päivähoitoon voi hakea koko toimikauden ajan, mutta hoitojärjestelyjen vuoksi pyydämme uusien ja tällä hetkellä päivähoidossa olevien lasten osalta toimittamaan hakemukset, mikäli päivähoidon tarpeen alkaminen/jatkuminen 1.8.2013 lähtien on tiedossa.

Hakulomakkeita saa allaolevasta linkistä. Tällä hetkellä päivähoidossa olevat lapset saavat hakemukset nykyisestä päivähoitopaikastaan. Hakemukset palautetaan 22.2.2013 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Vaalantie 14, 91700 VAALA.

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdoista lasten kotihoidontuesta ja yksityisen hoidon tuesta saa lisätietoja KELA:n toimistosta, http://www.kela.fi

Yksityisten päivähoitajien ilmoitusvelvollisuus

Jokainen, joka hoitaa kotonaan vieraita lapsia korvausta vastaan, on päivähoitolain mukaan velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen ao. lautakunnalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus jätetään varhaiskasvatuksen johtajalle.

Yhteystiedot: Vaalan yhtenäiskoulu, rehtori p. 0400-855944

Veneheiton koulu, rehtori p. 040-1860012

                      Päivähoito ja esiopetus, p. 0400-855939

                      Sivistysjohtaja p. 0400-855941

                      Sivistystoimisto (kuljetukset) p. 0400-855947

SIVISTYSLAUTAKUNTA

« Takaisin