20.12.2012
Avustukset 2013

 

JÄRJESTÖJEN VUOSIAVUSTUKSET SEKÄ KOHDEAVUSTUKSET VUODELLE 2013

julistetaan haettavaksi 31.1.2013 mennessä.

 1. VUOSIAVUSTUS (= yleisavustus)

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöt

Avustus on tarkoitettu järjestön varsinaiseen toimintaan. Avustusta voidaan "korvamerkitä" käytettäväksi esim. ohjaajapalkkioihin, koulutukseen, kalustohankintoihin. Uusi sivistyslautakunta jakaa avustukset helmikuussa.

Muut järjestöt (kyläyhdistykset, eläkeläis- ja erityisjärjestöt)

Avustukset on tarkoitettu järjestön perustoiminnan tukemiseen. Kiinteistöavustuksista päätetään erikseen. Uusi kunnanhallitus jakaa avustukset.

2. KOHDEAVUSTUS / TOIMINTATUKI

Myönnetään viranhaltijapäätöksillä järjestön (myös muille kuin jäsenilleen) suunnattujen kilpailujen tai yleisötilaisuuksien (liikunta-, kulttuuri-, kylätapahtumat yms.) tukemiseen. Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta, kuitenkin mielellään vähintään kuukautta ennen tapahtumaa.

Vuosi- ja kohdeavustuslomakkeita saa kunnanviraston keskustoimistosta, vapaa-aikatoimistosta ja kirjastosta sekä kunnan kotisivulta www.vaala.fi / Vapaa-ajan palvelut. Lisätietoja antaa Sinikka Rantalankila, 0400-855925. Lomakkeet on toimitettava allekirjoitettuna osoitteella, Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

Kaikkien vuosiavustusta hakevien järjestöjen on toimitettava seuraavat asiakirjat:

- toimintasuunnitelma ja talousarvio

- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Edellä mainitut asiakirjat on jätettävä viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

 

« Takaisin