10.12.2012
Lähihoitajan toimi Utajärven osastohoidossa

 

Lähihoitajan toimi Utajärven osastohoidossa

Oulunkaaren kuntayhtymässä Utajärven terveyspalveluiden osastohoidossa on avoinna yksi lähihoitajan toimi.

Lähihoitajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi kouluasteen tutkinto.

Tehtävän hoitamisessa edellytetään hyvää soveltuvuutta sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn, kuntoutumista edistävän hoitotyön hallintaa sekä kiinnostusta oman ammattitaidon ja työyhteisön kehittämiseen. Arvostamme myös hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Lähihoitaja työskentelee lyhytaikaishoidon osastolla, jossa on 15 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan utajärvisiä ja ympäristökuntien sisätautipotilaita ja kirurgisia potilaita, jotka yleensä tulevat erilaisten toimenpiteiden vuoksi jatkohoitoon ja kuntoutukseen. Potilasvaihtuvuus osastolla on vilkasta.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää työtä sekä vaihtelevia työpäiviä ja mukavan työyhteisön. Oulunkaari on savuton työpaikka.

Palkka on KVTES:n mukainen. Työ on kolmivuorotyötä. Työ alkaa 1.2.2013 tai sopimuksen mukaan. Koeaika on neljä kuukautta. Ennen toimen vastaanottamista hakijan on toimitettava todistus terveydentilastaan.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 20.12.2012 kello 16.00 osoitteeseen Oulunkaaren kuntayhtymä, hoivaosasto vs. osastonhoitaja Pasi Pistemaa Ahmatie 13 91600 Utajärvi.

Kuoreen merkintä Hakemus lähihoitajan toimeen. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen pasi.pistemaa@oulunkaari.com.

Alkuperäiset työ- ja opintotodistukset tulee toimittaa nähtäville haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja toimesta antaa vs. osastonhoitaja Pasi Pistemaa, 044 365 5468, pasi.pistemaa@oulunkaari.com.

 

« Takaisin