19.10.2012
Määräaikainen etsivän nuorisotyöntekijän toimi

1.11.2012 – 30.6.2013

Työsuhdetta on mahdollisuus jatkaa, mikäli hankkeelle saadaan jatkorahoitusta.

Etsivän nuorisotyön tehtävä on nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tehtävään valittavalta odotetaan riittävää nuoriso-, sosiaali- tai terveysalan koulutusta ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Yhteiskunnallisten palveluiden tuntemus ja kokemus erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa tehdystä työstä sekä tukityöllistämisestä luetaan eduksi. Lisäksi edellytämme valitulta oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua tehdä monialaista verkostotyötä. Ajokortti ovat tehtävän hoidossa välttämätön.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Työaika on 36,25h/vko. Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoa antaa vapaa-aikajohtaja Sinikka Rantalankila, 0400 855925 tai sivistysjohtaja Liisa Leinonen, 0400 855941. Päätöksen valinnasta tekee sivistysjohtaja.

Hakemus todistuksineen tulee toimittaa 25.10.2012 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Vaalan kunta, Nuorisopalvelut, Vaalantie 14, 91700 VAALA tai sähköpostilla sinikka.rantalankila@vaala.fi (liitteenä ansioluettelo).

Kuoreen merkintä "Työhakemus / etsivä nuorisotyö".

« Takaisin