21.05.2012
Eläinlääkärin virka, sijoituspaikka Ii

Oulunkaaren ympäristöpalvelut järjestää eläinlääkintähuollon Pudasjärven, Iin, Yli-Iin, Vaalan ja Utajärven kunnissa. Alueella työskentelee viisi eläinlääkäriä, joista neljä Pudasjärven, Iin ja Yli-Iin muodostamalla päivystysalueella. Yksi eläinlääkäreistä työskentelee Vaalan ja Utajärven kunnissa, joissa päivystysalue on yhteinen viereisen ympäristöterveydenhuollon yksikön kanssa.

Oulunkaaren ympäristölautakunta julistaa uudelleen haettavaksi 6.7.2012 klo 15 mennessä

KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRAN, SIJOITUSPAIKKA II

Työ on pääasiassa praktiikkaa, mutta myös jonkin verran virkatehtäviä. Suurin osa virkatehtävistä on eriytetty johtavalle eläinlääkärille. Haettavana olevaan virkaan kuuluvat virkatehtävät järjestetään niin, ettei jääviyttä synny.

Praktiikkaan käytettävästä ajasta arviolta 60 % kuluu pieneläinpraktiikkaa ja 40 % suureläinpraktiikkaan, joka on pääasiassa nautapraktiikkaa. Eläinlääkärin vastaanottotilat Iissä ovat uudet ja niissä työskentelee kaksi eläinlääkäriä, joiden toimialue virka-aikana on Iin ja Yli-Iin kunnat. Vastaanoton varustelutaso on hyvä digitaaliröntgenistä kuivakemian ja hematologian verianalysaattoreihin sekä hevosen pakkopilttuuseen. Kahdella Iissä työskentelevällä eläinlääkärillä on käytössä yksi eläinlääkärin avustaja, jonka työnkuvaan kuuluu myös osallistuminen sairasmatkoille.

Työnantaja järjestää kannettavan tietokoneen ja KliniQ Kuusivet –eläinlääkintäohjelman yhteisversion, jossa sekä pien- että suureläinpotilastietokanta on yhteinen alueen eläinlääkäreillä.  Valittavan eläinlääkärin edellytetään käyttävän kyseistä eläinlääkintäohjelmaa.

Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus neljän eläinlääkärin päivystyspiirissä. Päivystysvapaata kertyy myös arki-iltapäivystyksestä 0,5 päivää. Peruspalkka on noin 2550 € / kk. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen. Viran muut ehdot määräytyvät  KVTESin ja lääkärisopimuksen mukaisesti. Viran vastaanottoajankohta on sovittavissa. Ennen viran vastaanottamista hakijan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään toimittamaan postitse 6.7.2012 klo 15 mennessä osoitteeseen Oulunkaaren johtava eläinlääkäri Pätsi, Jyrkkäkoskentie 18, 93100 Pudasjärvi.  Aikaisemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Lisätietoja virasta antaa Oulunkaaren johtava eläinlääkäri Henri Pätsi, p. 040 3510 498, sähköposti henri.patsi@pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 21.5.2012

Marja-Leena Jokikokko, asiakassihteeri

« Takaisin