10.05.2012
Vaalan yhtenäiskoulussa on haettavana seuraavat määräaikaiset virat ja viransijaisuudet

 

1)    Määräaikainen luokanopettajan virka (tunnus 0115) ajalle 1.8.2012 - 31.7.2014.

Hakijan aineenopettajapätevyys katsotaan eduksi virkaa täytettäessä. Määräaikaisuuden perusteena on oppilasmäärän vähentyminen perusopetuksessa. Koeaika on 6 kk.

 

2)    Luokanopettajan (viran tunnus 0116) viransijaisuus ajalle 10.8.2012 - 21.12.2012.

Hakijan taito musiikin opettamiseen katsotaan eduksi viransijaisuutta täytettäessä.
Koeaika on 2 kk.

 

3)    Määräaikainen erityisopettajan virka (tunnus 0144, vl 7 - 9) ajalle 1.8.2012 - 31.7.2013.
Koeaika on 6 kk.

 

4)    Erityisopettajan (viran tunnus 0146) viransijaisuus ajalle 1.8.2012 - 14.4.2013.
Erityisopettaja työskentelee alkuopetuksessa. Koeaika 4 kk.

 

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan  ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain  (504/2002) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 

Lisätietoja antavat yhtenäiskoulun rehtori Jouni Meriläinen, puh. 0400-855944 ja

osastopäällikkö, lukion rehtori Liisa Leinonen, puh. 0400-855941

tai tiedustelut sähköpostilla: etunimi.sukunimi@vaala.fi.

 

Hakemukset osoitetaan Vaalan kunnan sivistystoimen osastopäällikölle osoitteeseen:

Vaalan kunta, Sivistystoimen osastopäällikkö Liisa Leinonen,

Vaalantie 14, 91700 VAALA

tai sähköpostilla osoitteeseen liisa.leinonen@vaala.fi

Kirjekuoreen/viestin aiheeseen merkintä ”Hakemus”.

 

Hakuaika päättyy 21.5.2012 klo 16.00. Hakemuksia ei palauteta.

 

Vaalassa 9.5.2012                                              Sivistystoimen osastopäällikkö

« Takaisin