03.04.2012
Nuorten kesätyöavustukset yksityisille työnantajille

Kunta myöntää avustusta yrityksille, yhdistyksille tai kotitalouksille seuraavin ehdoin

-       työpaikka sijaitsee Vaalan kunnassa
-       työntekijä on vaalalainen tai Vaalassa opiskeleva
-       ikä 16–21 vuotta
-       työaika vähintään 6h/pv (voidaan sopia joustavasti 120 tunnin kokonaistyöajan puitteissa)
-       palkkaus ao. alan sopimusten mukaan (harjoittelijan palkka tms.)
-       avustus on 350 euroa neljän viikon ja 175 euroa kahden viikon työllistämisjaksolta nuorta kohden
-       avustusta maksetaan yhdelle työnantajalle enintään 970 euroa, jonka voi saada palkatessaan kaksi nuorta viideksi viikoksi
-       avustus maksetaan jälkikäteen syyskuun loppuun mennessä kunnalle esitettyä palkanmaksutositetta vastaan 

-       ei avustusta oman lapsen työllistämiseen

-       ei avustusta saman nuoren työllistämiseen useampana vuonna

LC-Vaalan lisätuki

Lions Club Vaala tukee yritysten, yhdistyksien ja kotitalouksien nuorten työllistämistä. Tuen suuruus on 135 euroa kun nuoren työsuhdetta jatketaan kahden viikon lisäksi kolmanneksi viikoksi tai neljän viikon lisäksi viidenneksi viikoksi. Tuki kohdennetaan 2.asteen opiskelijoihin ja myönnetään sekä maksetaan kunnan myöntämien tukien yhteydessä.

Yritysten työllistämisavustus voi koskea myös Vaalassa vapaa-ajan asunnon omistavien lapsia em. ehdoilla, mikäli määrärahaa riittää.

Yritysten on jätettävä hakemukset 31. toukokuuta 2012 mennessä. Hakemuslomakkeita saa kunnanvirastosta tai kunnan kotisivulta www.vaala.fi.

Jos palkkaatte 9-luokkalaisia, käyttäkää Kainuun maakunnan työllistämisseteliä (EI AVUSTUSTA MOLEMMISTA).

« Takaisin