22.03.2012
Mielipidetiedustelun mukaan kunnan jakamiseen ei ole halukkuutta

 

Vaalan kunta kysyi kunnan jäsenten mielipidettä kuntauudistukseen liittyen sähköisen kyselyn avulla. Lisäksi järjestettiin kolme kuulemistilaisuutta. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 675. Paperisella lomakkeella vastauksensa toimitti noin 100 vastaajaa. 79%  vastaajista (526kpl) ilmoitti olevansa vaalalaisia. Toiseksi eniten (18%) vastauksia antoivat vapaa-ajanasukkaat. Naiset ja miehet vastasivat yhtä aktiivisesti. Alle 16-vuotiata vastaajista oli 17%. Nuorten korkea osuus selittyy sillä, että oppilaita aktivoitiin koulussa vastaamaan kyselyyn. Suurin osa vastaajista oli (53%) yli 51-vuotiaita. Kysely aktivoi eniten niitä kyliä, joita on kuntarakenne työryhmän raportissa esitetty liitettäväksi Kajaaniin. Säräisniemeläiset, manamansalolaiset, enonlahtelaiset ja toisaalta veneheittolaiset vastasivat suhteellisesti aktiivisimmin. Määrällisesti eniten vastauksia saatiin kunnan keskustaajamasta (31%).

Kyselyyn vastanneiden keskuudessa ei löydy kannatusta kunnan jakamiselle. Vastanneet toivoivat Vaalan pyrkivän kuntaliitoksen, joko Oulun tai lähikuntien kanssa. Mikään kuntaliitosvaihtoehto ei kuitenkaan saa vastanneiden ehdottoman enemmistön kannatusta. Vastaajien mielestä nykyiset peruspalvelut tulee turvata Vaalan keskustaajamassa olipa kuntaliitosratkaisut mitkä tahansa. Erityisen tärkeinä pidettiin terveydenhuollon ja perusopetuksen palveluita, vanhustenhuoltoa ja päivähoitoa.

Huomioitavaa on, että yli 16-vuotiaita vaalalaisia on noin 2840. Vastausprosentin jäädessä noin 15:sta, voidaan tulosta pitää suuntaa-antavana. Kiitos kaikille vastauksensa antaneille! Vastaukset on huomioitu kunnan lausuntoa valmisteltaessa.

Vastausten yhteenveto ja Vaalan kunnanhallituksen esitys lausunnoksi on luettavissa seuraavalla nettisivulla 

http://uusivaala.ajatukset.fi 

Yhteenveto kyselyn tuloksista on tulostettavissa word-mutoisena tästä:

 

« Takaisin