04.04.2012
Mielikuvakysely Oulujoesta

 

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien internetsivuilla toteutettavan kyselyn avulla selvitetään Oulujokilaakson asukkaiden mielikuvia Oulujoesta ja sen merkitystä alueen asukkaille. Kyselyaika on neljä viikkoa aloittamisesta. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää lähimatkailun kehittämisessä, joen ympäristön viihtyvyyden lisäämisessä ja joen uusien käyttömahdollisuuksien kehittämisessä. Kysely toteutetaan osana ELY–keskuksen rahoittamaa VIEHE–hanketta ja tulokset tulevat näkyviin kuntien internetsivuille.

Toivomme kuntalaisten vastaavan internetkyselyymme. Vastaaminen vie vain viitisen minuuttia ja uskomme sen hyödyntävän pitkällä tähtäimellä kuntaa ja kuntalaisia. Arvomme vastaajien kesken palkintoja. Pääpalkintona 50 € ruokailulahjakortti Erämaahotelli Rokuanhoviin. Vastaajien nimiä ei yhdistetä vastauksiin ja yhteystiedot tuhotaan arvonnan jälkeen.

Kyselyyn tästä:

 

« Takaisin