01.02.2012
Uusien oppilaiden ilmoittaminen, esiopetuspaikat ja päivähoitopaikat toimikaudella 2012-2013

 

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen

Peruskoulun 1. luokalle tuleville järjestetään tutustumispäivä koulun ilmoittamana ajankohtana. Koulu lähettää kaikille v. 2005 syntyneille vaalalaisille lapsille tiedon kirjallisena kotiin. Hakemus lapsen mahdollisesta koulunkäynnin aloittamisen aikaistamisesta tai lykkäämisestä toimitetaan liitteineen sivistyslautakunnalle.

Ilmoittautuminen koululaisten iltapäivätoimintaan

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Vaalan keskustassa. Toimintaa tarjotaan kaikille 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaille vain iltapäivällä 3 tuntia koulun päättymisen jälkeen (klo 13-16). Toiminnan järjestämisestä vastaa Vaalan yhtenäiskoulu.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomakkeita on saatavana koululta ja kunnanvirastolta. Tällä hetkellä esiopetuksessa olevat lapset saavat lomakkeen nykyisestä esiopetuspaikastaan. Lomake palautetaan 24.2.2012 mennessä: Vaalan kunta, Sivistystoimisto, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

Esiopetuspaikat

Lv. 2012-2013 esiopetusta järjestetään Pelson ja Veneheiton kylien esiopetusikäisille lapsille Veneheiton koulussa (min. 4 oppilasta) sekä muille Vaalan päiväkodissa. Esiopetukseen ilmoittaudutaan lomakkeella, joka postitetaan perheisiin, joissa on esiopetusikäinen lapsi (tiedot väestörekisteristä). Lomakkeita on myös saatavana kunnanvirastolta. Lomakkeen palautus:  Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Vaalantie 14, 91700 Vaala tai Veneheiton koulu, Veneheitontie 790, 92830 Veneheitto  24.2.2012 mennessä.

Päivähoitopaikat

Päivähoitoon voi hakea koko toimikauden ajan, mutta hoitojärjestelyjen vuoksi pyydämme uusien ja tällä hetkellä päivähoidossa olevien lasten osalta toimittamaan hakemukset, mikäli päivähoidon tarpeen alkaminen/jatkuminen 1.8.2012 lähtien on tiedossa.

Hakulomakkeita saa kunnanvirastolta tai allaolevasta linkistä.  Tällä hetkellä päivähoidossa olevat lapset saavat hakemukset nykyisestä päivähoitopaikastaan. Hakemukset palautetaan 24.2.2012 mennessä: Vaalan kunta/Varhaiskasvatus, Vaalantie 14, 91700 VAALA.

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdoista lasten kotihoidontuesta ja yksityisen hoidon tuesta saa lisätietoja KELA:n toimistosta, http://www.kela.fi

Yksityisten päivähoitajien ilmoitusvelvollisuus

Jokainen, joka hoitaa kotonaan vieraita lapsia korvausta vastaan, on päivähoitolain mukaan velvollinen tekemään kirjallisen ilmoituksen ao. lautakunnalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus jätetään varhaiskasvatuksen johtajalle.

 

Yhteystiedot:

Vaalan yhtenäiskoulu, rehtori p. 0400-855944

Veneheiton koulu, rehtori p. 040-1860012

Varhaiskasvatus p. 0400-855939

Sivistystoimen osastopäällikkö p. 0400-855941

Sivistystoimisto (kuljetukset) p. 0400-855947

SIVISTYSLAUTAKUNTA

« Takaisin