23.08.2011
Avoinna palveluesimiesten virat Utajärvi-Vaalan ja Pudasjärven kotihoidossa

 

 

Oulunkaari on tunnettu maaseudun palvelujen kehittäjä Oulun läheisyydessä. Panostamme voimakkaasti uusiin toimintamalleihin, teknologian hyödyntämiseen ja sähköiseen asiointiin. Organisaatiossamme työskentelee lähes 800 osaajaa.

Oulunkaaren kuntayhtymän vanhuspalveluissa Pudasjärven ja Utajärvi-Vaalan palvelualueilla on haettavana kaksi kotihoidon palveluesimiehen virkaa perjantaihin 2.9.2011 kello 15.00 mennessä.

1 palveluesimiehen virka Pudasjärven palvelualueen kotihoidossa
1 palveluesimiehen virka Utajärvi-Vaalan palvelualueen kotihoidossa

Tule innovatiiviseen ja nuorekkaaseen työyhteisöömme uudistamaan ja kehittämään vanhuspalveluiden kotihoidon toimintaa. Tukenasi ovat vanhuspalvelujohtaja, toiset lähiesimiehet ja muut kuntayhtymän asiantuntijat.

Kelpoisuusehdot: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi riittävä hallinnollinen kokemus. Hakijalle katsotaan eduksi kuntouttavan työotteen ja hoitotyön osaaminen sekä kyky organisoida ja kehittää kotihoidon toimintaa. Lisäksi edellytetään kokemusta vanhustyöstä sekä hyviä vuorovaikutus- ja esimiestaitoja.

Tehtävät: Kotihoidon palveluesimies vastaa palvelualueensa kotihoidon (kotisairaanhoidon ja kotipalvelujen) toiminnan organisoinnista, kehittämisestä ja seurannasta. Palveluesimies toimii oman virkansa ohella vastuualueensa lähiesimiehenä omalla palvelualueellaan ja osallistuu välilliseen ja tarvittaessa välittömään asiakastyöhön. Palveluesimies vastaa kotihoidon palveluiden tehokkaasta, taloudellisesta ja laadukkaasta tuottamisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa osaltaan kotihoidon talousarviosuunnittelusta, talouden seurannasta, toteutuksesta ja raportoinnista.

Työ alkaa 1.11.2011 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Koeaika on neljä kuukautta. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työn aloittamista.

Lisätietoja antavat

vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo, (08) 5875 6127,
Pudasjärven vs. kotihoidon palveluesimies Tuula A. Tolkkinen, (08) 5875 6365 ja
Utajärvi-Vaalan vs. kotihoidon palveluesimies Anne Kaattari, (08) 5875 6436.
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulunkaari.com.

 

Hakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa www.oulunkaari.com.

« Takaisin