04.08.2011
Määräaikainen etsivän nuorisotyöntekijän toimi

 

Vaalan kunnan vapaa-aikatoimessa julistetaan haettavaksi

MÄÄRÄAIKAINEN ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN TOIMI

ajalla 1.9.2011–31.5.2012.

Työsuhdetta on mahdollisuus jatkaa, mikäli hankkeelle saadaan jatkorahoitusta.

Etsivän nuorisotyön tehtävä on nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva

nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen

kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

 

Tehtävään valittavalta odotetaan riittävää nuoriso-, sosiaali- tai terveysalan koulu-

tusta ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä.

 

Yhteiskunnallisten palveluiden tuntemus ja kokemus erityistä tukea tarvitsevien

nuorten kanssa tehdystä työstä luetaan eduksi. Lisäksi edellytämme valitulta oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua tehdä monialaista verkostotyötä.

 

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Työaika on 36,25h/vko.

Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6§:n 2 mom. mukainen rikos-

rekisteriote. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Ajokortti ovat tehtävän hoidossa välttämätön.

 

Lisätietoa antaa vs. kunnanjohtaja Juha Torvinen 0400 855924.

 

Vs. kunnanjohtaja Juha Torviselle osoitetut hakemukset tutkinto- ja työ-

todistuksineen tulee toimittaa 18.8.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen

Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 VAALA.

Kuoreen merkintä "työhakemus".

« Takaisin