10.06.2011
Oulunkaaren kuntayhtymässä perhepalvelujohtajan virka

 

Avoinna seudullisen perhepalvelujohtajan virka

 

Oulunkaaren kuntayhtymässä on haettavana 30.6.2011 kello 15 mennessä seudullisen perhepalvelujohtajan virka.

 

Perhepalvelujohtajan tehtäviin kuuluu perhepalvelujen kokonaisvaltainen, tehokas ja tulosvastuullinen johtaminen. Hän vastaa yhteistyöstä muiden palvelualojen ja viranomaisten kanssa ja toimii sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana. Lisäksi perhepalvelujohtaja vastaa siitä, että perhepalvelut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaattein kaikilla palvelualueilla sekä sisäistä synergiaa hyödyntäen.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaalihuollon kelpoisuuslain (272/2005) 3 §:n tai asetuksen (608/2005) siirtymäsäännösten mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Johtajalta edellytetään kehittävää työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi edellytetään kokemusta toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisesta sekä monipuolista perhe- ja sosiaalipalvelujen osaamista.

 

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tarvittaessa hakijoille voidaan järjestää soveltuvuustestaus.

 

Lisätietoja antavat sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto, (08) 587 561 23, leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com ja kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo, (08) 587 561 11, kirsti.ylitalo@oulunkaari.com.

 

Hakemukset lähetetään osoitteella Yhtymähallitus, Oulunkaaren kuntayhtymä, Piisilta 1, 91100 Ii. Kuoreen merkintä ”PERHEPALVELUJOHTAJAN VIRKA”.

 

« Takaisin