24.05.2011
2 sairaanhoitajan tointa Pudasjärven lyhytaikaisosastolla

 

Sairaanhoitajan tehtävään kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sairaanhoitaja.

 

Tehtävien hoitamisessa edellytetään joustavuutta, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta oman ammattitaidon ja työyhteisön kehittämiseen, soveltuvuutta sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn ja kuntouttavan hoitotyön hallintaa.

 

Sairaanhoitaja työskentelee terveysaseman lyhytaikaisosastolla, jossa on 30 potilaspaikkaa, sekä tarvittaessa myös vastaanottopalveluissa. Osastolla hoidetaan sisätautipotilaita ja kirurgisia potilaita usein jatkohoidossa erilaisten toimenpiteiden jälkeen. Psykiatristen potilaiden hoito toteutetaan yhteistyössä mielenterveystoimiston henkilökunnan kanssa. Päihteiden väärinkäyttäjiä on lyhytaikaisessa selviämishoidossa. Asiakkaat tulevat osastolle terveysaseman päivystyksen kautta tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta tai sovitusti tutkimuksia varten. Sairaanhoitajan työhön kuluu osastolla myös sairaanhoitajapäivystys viikonloppuisin.

 

Työ on kolmivuorotyötä ja alkaa sopimuksen mukaan. Palkka on KVTES:n mukainen.


Hakemukset tulee lähettää 5.6.2011 kello 16.00 mennessä osoitteeseen

Oulunkaaren kuntayhtymä / terveyspalvelut , lyhytaikaisosasto
osastonhoitaja Paula Mattinen
Juhontie 8
93100 Pudasjärvi

Kuoreen merkintä: Hakemus toimeen.

 

Lisätietoja toimista antavat
osastonhoitaja  Paula Mattinen
040 543 2443, paula.mattinen@oulunkaari.com ja
terveyspalvelujohtaja H. Tapio Hanhela
050 443 3067, h.tapio.hanhela@oulunkaari.com

« Takaisin