Rokua-Oulujärvi - matkailun Master Plan

Suunnitelma toteutettu osana Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke 2010 –hanketta. Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhyke on osa Oulusta Kainuun ja Vienan Karjalan kautta Arkangelin alueelle ulottuvaa kansainvälistä kehittämisvyöhykettä. Vyöhykkeen Suomen puoleisena osana on länsi-itä suuntainen kahdeksan kunnan muodostama Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhyke (OuKa), johon kuuluvat Pohjois-Pohjanmaalta Oulu, Muhos ja Utajärvi ja Kainuusta Vaala, Paltamo, Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo.

Varsinainen Master Planin suunnittelutyö tapahtui vuosina 2008-2009. Rokua-Oulujärvi matkailun Master Plan -hankkeen päätavoitteiksi on määritelty:

  1. Luoda hallinto- ja aluerajat ylittävä toimintamalli ja suunnitelma matkailuelinkeinon pitkäjänteiselle, tavoitteelliselle ja määrätietoiselle kehittämiselle.
  2. Selkeyttää, yhteensovittaa ja konkretisoida eri intressi- ja sidosryhmien matkailuelinkeinon kehittämisen toiminnalliset ja maankäytön tavoitteet sekä niitä tukevat toimenpiteet.
  3. Sitoa toimijat yhteisen päämäärän toteuttamiseen alueella.

Rokua - Oulujärvi - matkailun Master Plan (pdf, 25 MB)