20.09.2019
Vaala mukaan hiilineutraaliutta tavoittelevien hinku-kuntien verkostoon

Vaalan kunnanvaltuusto päätti eilen, että liitymme mukaan HINKU-verkostoon ja sitoudumme tavoittelemaan alueemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Vaalan strategiaan kirjattuna päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet ja kannustaa kuntalaisia huolehtimaan omasta elinympäristöstään, itsestään ja läheisistään. HINKU-verkostoon liittyminen on mielestäni luonteva jatkumo hyvälle ilmastotyöllemme.

Luontomatkailu ja uusiutuvan energian tuotanto ovat kuntamme keskeisiä elinvoiman elementtejä jo pitkältä historiasta lähtien. Puhtaan luonnon vaaliminen on strategiaamme nostettu ylätason tavoite, joka on läsnä kaikessa kunnan kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Luontoarvoistaan tunnetun kuntamme nuorisoneuvosto teki kunnalle aloitteen liittymisestä hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien joukkoon. Vaalassa tehdään monilta osin jo valmiiksi kriteerit täyttävää työtä. Ilahduin nuorisoneuvoston aloitteesta kovasti – on aika tehdä hyvää työtämme näkyväksi ja ottaa harppauksia ilmastotyössä vielä eteenpäin. Kiitos nuorille! Upeaa, että kannatte aloitteellisesti vastuuta tulevaisuudesta ja ympäristöstämme!

Energiatehokkuuteen panostamalla saamme aikaan samalla myös taloudellisia säästöjä, kuten useiden lähikuntien hyvät esimerkit osoittavat. Esimerkiksi naapurikuntamme Utajärvi ja Muhos ovat tyytyväisiä HINKU-verkoston jäseniä, ja Iin esimerkillinen ilmastotyö on huomioitu ja palkittu kansainvälisesti.

Vaalassa on tehty viime vuosina kovasti töitä uusiutuvan energian saralla erityisesti tuulivoimakaavoittamisen muodossa. Koko kunnan tuulivoimayleiskaava on vielä hallinto-oikeudessa, mutta lainvoimaiseksi tänä vuonna tullut Metsälamminkankaan 24 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto lähtee rakentumaan lähiaikoina. Naulakankaan kuuden voimalan tuulivoimaosayleiskaava odottaa yleiskaavan tavoin hallinto-oikeuden käsittelyä, ja 46 voimalaa sisältävä Turkkiselän tuulivoimaosayleiskaava valmistuu arvioiden mukaan tämän vuoden puolella.

Olemme monissa ilmastoasioissa edelläkävijöitä, joten uskon voivamme tuoda verkostoon liittyessämme myös uusia ajatuksia ja ideoita. Tehtävää meillä Vaalassa on vielä etenkin kiinteistöjen osalta, vaikka olemmekin tehneet viime vuosina useita lämmitysmuotoinvestointeja. Toivon saavamme HINKU-verkostosta vinkkejä lisätoimiin energiatehokkuuden edistämiseksi, ja myös kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden sitouttamiseksi mukaan ilmastotyöhön.

Vaalassa luonnonmukainen elämä ja luonnollisuus ovat tärkeitä yhteisöllisyyttä rakentavia teemoja.  Jääkauden aikaiset hiekkaharjumuodostelmat ja vesistöt ovat osa UNESCOn Rokua Geoparkia, joka houkuttelee kansainvälisiä matkailijoita nauttimaan ainutlaatuisesta luonnosta Vaalaan. Kunnan alueella olevasta runsaasta alkutuotannosta lähes puolet on luomussa, mikä on koko maan kärkiluokkaa. Metsästys, kalastus, marjastus ja sienestys ovat useiden vaalalaisten harrastuksia erinomaisten puitteiden vuoksi, joten ilmastoystävällisyys on kiinteä osa vaalalaista elämäntapaa.

Esimerkiksi kierrättäminen, metsänhoito, säästeliäs elämäntapa ja puurakentamisen suosiminen ovat asioita, jotka ovat meillä vähän itsestäänselvyyksiä, eikä niiden ilmastomerkitystä ehkä osata arjessa ajatella. HINKU-verkoston myötä uskon ilmastoteeman avautuvan ja –työn kehittyvän vielä eteenpäin koko kuntayhteisössä.

 

Miira Raiskila

kunnanjohtaja


Jätä kommentti

Nimimerkki:

Kommentti:

Kirjoita näkyvissä olevat merkit: