08.11.2017
Viestintä on yhä enemmän vuorovaikutteista

Pidimme 8.11.2017 Rokua Geopark kuntien (Muhos, Utajärvi, Vaala) viestintätiimien yhteispammaustilaisuuden. Huhtikuussa aloittanut viestinnän asiantuntijamme Riikka Vitikka kertoi  laajan kyselyn tulokset alueen viestintään liittyen. Kyselyyn vastanneet toivovat enemmän yhteistä viestintää koko Oulujokilaaksossa. Alue tunnetaan Rokua Geoparkista ja sen luonnosta sekä maisema-alueista, joita ovat Oulujoki, Rokua ja Oulujärvi. Alueen vetovoiman ja matkailun kehittymisen näkökulmasta yhteinen ja vaikuttava viestintä on olennaista. Vaalan kunnan toivotaan jatkossa olevan vireä matkailu- ja vapaa-ajanasumisen luonnonläheinen kunta, jossa arjen palvelut pelaavat.

Kuntaliitosta Jari Seppälä puolestaan korosti, miten kunnan viestintä muuttuu jatkuvasti vuorovaikutteiseen suuntaan. Myös Vaalassa tämä on tavoite ja tahtotila. Viestintää ja viestintäkanavia halutaan monipuolistaa. Tavoitteena on, että Vaala on hyvinvoiva ja yhteisöllinen sekä myönteisesti luontoarvoistaan ja yhteisöistään tunnettu. Vaala- ja aluebrändit ovat vahvistuneet, puhumme kunnastamme hyvää ja kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa.

Vaalassa on nimetty viestintätiimi, joka on koottu arjen tekijöistä. Viestintätiimiin kuuluu:

Kunnanjohtaja (vastaa kunnan strategisesta viestinnästä), varahenkilö hallintojohtaja Ari Niskanen

Sinikka Rantalankila, Vapaa-aikajohtaja (viestintätiimin yhdyshenkilö)

Marjaana Laukkanen (Lukio), opettaja

Elina Alasalmi, perusopetus

Jenna Leinonen, vapaa-aikapalvelut

Tiina Vaattovaara, etsivä nuorisotyö

Arja Aaltonen, palvelusihteeri

Jaakko Kvist, tekniset palvelut, ympäristö ja reitit

Tiia-Liisa Karppinen, varhaiskasvatus

Tuulikki Leinonen, kirjasto

Riikka Vitikka, viestinnänasiantuntija

 Viestintätiimi

Viestintätiimin kokoonpano on hyvin edistyksellinen ja korostaa sitä, että viestintä on yhteinen asia. Haluamme viestiä myös arjen tekemisistämme ja tuoda esille, mitä ja miten asioita kunnassa teemme. Lisäksi toivomme kuntalaisia mukaan viestimään.

Miten nyt edetään?

Vaalan ja Rokua Geopark alueen viestintäsuunnitelmat päivitetään yhdessä viestintätiimin kanssa. Viestintä nivotaan yhteen kolmen kunnan strategioiden kanssa. Viestintätiimi saa koulutusta ja ottaa laajemmin viestintäkanavia käyttöönsä.

Isona ja yhteisenä tavoitteena on, että oman alueen asukkaat, vapaa-ajanasukkaat, viranhaltijat ja luottamushenkilöt saadaan ajattelemaan ja puhumaan hyvää sekä suhtautumaan positiivisesti yhteiseen kehittämiseen.

Ihannetilanteessa viestintä olisi positiivista, ihmisläheistä ja vuorovaikutteista! Toki unohtamatta viranomaisvastuita. Viestimme myös päätöksenteon asioista ajoissa ja oikea-aikaisesti työntekijöille, kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille.

 

Kunnanjohtaja Tytti Määttä

#munvaala #myvaala #ihanvaalasta #vaala


Jätä kommentti

Nimimerkki:

Kommentti:

Kirjoita näkyvissä olevat merkit: