23.09.2016
Talousarvion laadinta ja tulevan toiminnan suunnittelu käynnissä – aika vaikuttaa on juuri nyt!

Kunnissa valmistellaan parhaillaan tulevan vuoden budjettia ja toimintasuunnitelmaa sekä vuosien 2018 ja 2019 taloussuunnitelmaa. Vaalan kunnan taloudellinen tilanne on kriisikuntavuosien jälkeen saatu vakiintumaan. Kunnan taseessa on ylijäämää liikelaitokset mukaan lukien lähes 2 miljoonaa.

Vuoden 2016 budjetin tavoitteena on tehdä 300 000 euron ylijäämä. Elokuun lukujen perusteella olemme talousarviossa sekä toiminnan että talouden osalta. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon menot kokonaisuudessaan ovat budjetissa.  Tilanne näyttää siis kuluvan vuoden osalta hyvältä.

Kunnalla on lainaa noin 12 miljoonaa eli 4000 euroa per asukas.  Lainamäärä oli korkeimmillaan vuonna 2012, jolloin lainaa oli lähes 18 miljoonaa. Viime vuosien hyvä vuosikate on antanut mahdollisuuden lyhentää lainaa ja investoida. Uusi päiväkoti otettiin käyttöön syksyllä. Investointitarpeita on kuitenkin myös jatkossa. Tarpeet kohdistuvat mm. kiinteistöjen kunnossapitoon, Vaalantien uudistamiseen ja yrityshankkeisiin. Kunnan vuosikate tulee pitää hyvällä tasolla, jotta merkittävä lisävelkaantuminen vältetään.

Tulevien vuosien talouden ja toiminnan suunnittelu tuokin hieman enemmän vaikeusastetta. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset koko Suomen kuntatalouteen ovat lievästi negatiiviset. Näin myös Vaalassa. Verotuloennuste on laskeva ja valtionosuudet eivät juurikaan kasva. Kun tulot eivät kasva, eivät menotkaan voi kasvaa.

2019 talouden suunnittelu vaatiikin jo sitten hieman enemmän osaamista. Tulossa on yksi suurimmista muutoksista itsenäisten kuntien historiassa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä joukko muita palveluita siirtyy rahoituksineen ja järjestämisvastuineen maakunnille. Kunnallisverosta esitetään siirrettäväksi 12,3% prosenttiyksikköä maakunnalle ja valtionosuuksista Vaalalta lähtee reilusti yli puolet. Kun kunnan saamat verotulot ja valtionosuudet ovat nyt yhteensä 24,5 miljoonaa, ovat ne vuoden 2019 alusta noin 10 miljoonaa. Näillä tuloilla sekä maksutuotoilla tulee kunnille jäävät palvelut järjestää. Kunnalla on edelleen vastuu seuraavista: sivistys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vapaa-ajan palvelut, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö ja rakentaminen. Valtiovarainministeriön painelaskelman mukaan veronkorotuspaine tulevan uudistuksen takia on Vaalalle 0,75% prosenttiyksikköä. Tämä siis, ellei mitään tehdä.

Parhaillaan kunnan eri lautakunnat valmistelevat omaa esitystään siitä, mitä tulevana vuotena tehdään ja millä rahallisilla resursseilla ja henkilöstömäärillä.

  • Kunnan henkilöstömäärä tulee jatkossakin vähenemään eläköitymisen ja YT-neuvottelujen kautta. Osa työstä korvautuu sähköisillä järjestelmillä. Samaan aikaan kuitenkin rekrytoidaan uutta henkilökuntaa ja osaamista sinne missä tarvitaan.
  • Jatkamme Vetoa Vaalaan –hankkeen avulla kunnan kehittämistä. Tavoitteena saada uusia yrittäjiä ja asukkaita sekä Vaala vetovoimaiseksi.
  • Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin. Olemme rakentaneet viime vuosina harrastuspaikkoja aktiivisesti. Jatkamme ihmisten aktivointia ottamaan vastuuta omasta ja perheen hyvinvoinnista.
  • Osallistumme aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen osana Oulunkaaren kuntayhtymää. Pyrimme vaikuttamaan tulevaan maakuntauudistukseen sekä kunnan taloudelliseen asemaan maakuntauudistuksen jälkeen.
  • Työ luo hyvinvointia. Jatkamme aktiivista työllistämispolitiikka. Markkinoimme nykyistä paremmin Vaalaa yrittämisen ja asumisen paikkana.

Nyt on aika vaikuttaa tulevien vuosien suunnitteluun. Maakuntauudistuksen jälkeen itsenäiset kunnat säilyvät. Parhaillaan kunnissa pohditaan ja määritellään sitä, millainen on uusi kunta. Tähän keskusteluun kannattaa ottaa osaa ja kunta luo siihen myös matalan kynnyksen mahdollisuuksia.

Talouskatsaus nyt myös videolla Kunnanjohtaja tubettaa.

 


Jätä kommentti

Nimimerkki:

Kommentti:

Kirjoita näkyvissä olevat merkit: