15.03.2019
Elinvoimaluotsin pohdintaa tuulivoimasta

Eilen illalla 14.3.2019 järjestettiin paljon viime viikkojen ja kuukausien aikana puheena ollut Turkkiselän tuulivoimahanketta koskeva yleisötilaisuus. Tilaisuus järjestettiin kunnan valtuustosalissa ja se houkutteli paikalle huikeat noin 140 aktiivista kuntalaista!

Tuulivoima aiheena puhuttaa paljon ja ihmiset ovat osin epätietoisia julkisuudessa olevien, tuulivoimaa koskevien tietojen paikkansapitävyydestä. Väärää informaatiota ja paikkaansa pitämätöntä näennäistutkimuksiin tai vertaisarvioimattomiin julkaisuihin perustuvia väitteitä on liikkeellä runsaasti. Onneksi myös oikeaa faktatietoa ja todennettuja tutkimustuloksia on saatavilla riittävästi. 

On ollut ilahduttavaa huomata, että kuntalaisemme ovat aktiivisia ja että he ovat suurilta osin avoimia uudistuvalle ja puhtaalle energiantuotannolle, jolla on merkityksellinen vaikutus kuntamme elinvoimaan ja tulevaisuuden näkymiin. Ympäristöministeriön viime viikolla julkaiseman ilmastonsuojeluohjelma 2030:n tavoitteet uusiutuvan energiankäytön ja maamme energiaomavaraisuuden lisäämisestä ottavat Vaalan hankkeiden myötä isoja harppauksia eteenpäin.

Kunnanjohtajamme kertoi avauspuheenvuorossaan Kuntaliiton ympäristöjohtajan todenneen Vaalan olevan edelläkävijä uusiutuvan energian maankäytön suunnittelussa ja ympäristötekojen toteuttamisessa. Näytämme esimerkkiä koko Suomelle – pienet edellä ja isot sitten toivottavasti perässä. Kommentti mairittelee, ainakin minä kerron mielelläni rinta rottingilla työskenteleväni tuossa mainitussa, hienossa pienessä edelläkävijäkunnassa.

Kunnanjohtaja korosti puheenvuorossaan myös tuulivoiman taloudellisia vaikutuksia:
"Sen lisäksi että haluamme olla edelläkävijä puhtaan, hiilineutraalin energian tuottamisessa, täytyy asiaa ajatella myös kuntatalouden näkökulmasta.
Vaalan taloustilanteen kehitys erityisesti sote-kulujen noususta ja valtionosuuksien laskusta johtuen on todella huolestuttava, ja ilman merkittäviä uusia tulonlähteitä kuntamme on todellisissa ongelmissa."

Tuulivoimapuistojen rakentuminen Vaalaan onkin alueellisesti erittäin merkittävä asia.
Tarkistamani tiedon mukaan voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on Vaalassa 3,1, mikä tarkoittaa Turkkiselän tuulivoimapuiston osalta lähes kahden miljoonan euron kiinteistöverotulojen lisäystä kunnalle jo ensimmäisenä vuotena myllyjen ollessa toiminnassa.
Mittakaavaa antaa tuloveroprosentin yhden yksikön budjettivaikutus, joka kuluvana vuonna on noin 350.000 euroa.

Tuulivoiman rakentaminen piristää kunnan elinkeinotoimintaa ja tuo uusia työpaikkoja.
Muun muassa tiet, sekä sähkö- ja vesiyhteydet tullaan rakentamaan paikallisin voimin. Valmistuttuaankin tuulivoimalat tuovat vakituisesti Vaalaan useita henkilötyövuosia.

Kun tulin palkatuksi kuntaan elinvoimaluotsiksi, pelkän nimikkeen perusteella tehtävä analyysi tehtävänkuvastani on monelle varmaan varsin selkeä.
Matkailun ja yrittäjien toiminnan edellytysten kehittäminen on yksi tehtäväkenttäni suurimmista osa-alueista. Ymmärrän toisaalta hyvin matkailuyrittäjien huolen turismin mahdollisesta vähentymisestä tuulivoimapuistojen pystyttämisen seurauksena, mutta näen hyvin selkeästi myös kokonaiskuvan toisen puolen, jossa meillä ei ole kohta mitä kehittää, jollei kuntaan saada jotain merkittävää uutta tulonlähdettä.
Matkailun ja tuulivoiman ei mielestäni tarvitse sulkea toisiaan pois: hiilineutraaliin tuulivoimaan panostamalla pidämme huolen siitä, että matkailijoita houkutteleva ainutlaatuinen luontomme on puhdas tulevaisuudessakin. Matkailua voidaan vallan mainiosti kehittää ympäristöteema edellä, ja samaan aikaan rakentaa kunnan alueelle tuulivoimatuotantoa.

Kuten yksi valtuutetuistamme osuvasti sosiaalisessa mediassa tänään kirjoitti: korvaavia vaihtoehtoja tulonlähteiksi tuulivoiman sijaan ei olla esitetty. Henkilökohtaisesti toivoisin, että yrittäjät olisivat vähemmän huolissaan ja suhtautuisivat tulevaan enemmän avoimin mielin. Tuulivoima avaa monenlaisia mahdollisuuksia kunnalle ja alueemme toimijoille.

Meillä on suhteellisen lähellä Vaalaa elävä esimerkki tuulivoimaloiden positiivisista vaikutuksista matkailuun.
Olen keskustellut tuulipuistojen vaikutuksista matkailuun kalajokisten yrittäjien kanssa. Kalajoella sijaitsee Suomen suurin tuulipuisto ja tuulivoiman rakentamisen koetaan vauhdittavan Kalajoen kasvua. Miksi kasvua ei voisi tapahtua samalla tavalla meillä Vaalassa?

Kalajoen matkailuyhdistyksen edustajien mukaan heillä ei ole tiedossa yhtään matkailualan yrittäjää,
joka olisi vastustanut tuulivoimaloiden perustamista Kalajoelle.
Päinvastoin Kalajoella koetaan, että matkailu ja elinvoima ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan tuulivoimapuistoista saatavien kiinteistöverovaikutuksien ja työllisyyden kasvun myötä.
Majoitusyrityksillä on rakentamisen aikana todella hyvä varausaste läpi vuoden - nimenomaan tuulipuistoammattilaisista täyttyivät hotellitkin, kertoi minulle Kalajokinen matkailuyrittäjä Jorma Kortesoja, joka toimii itsekin matkailuyhdistyksen hallituksessa.

Eilisessä yleisötilaisuudessa saimme vastauksia moneen mieltä askarruttaneeseen kysymykseen. Erityisesti mieleeni jäi se, että ylimääräisenä toteutetun asukaskyselyn mukaan vakituiset asukkaat suhtautuvat hankkeeseen positiivisemmin kuin vapaa-ajan asukkaat. Kysely toteutettiin väestötietojen perusteella 500 hakealuetta lähimpänä olevalle vakituiselle ja vapaa-ajan asunnolle. Kyselyn vastausprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 45 %.

Tuulivoima-aihe on melkoinen kuuma peruna meillä täällä Vaalassa. Kaikilla on oikeus mielipiteeseensä tässäkin asiassa, ja keskusteluun kannattaakin ottaa osaa. Turkkiselän tuulivoimahanke on vastoin yleistä käsitystä alkuvaiheessa ja kaavaluonnos on nyt ensimmäistä kertaa julkisesti nähtävillä. Nyt kannattaa vaikuttaa ja ottaa asiaan kantaa jättämällä kaavasta lausunto.
Ennen lopullisen mielipiteen muodostumista kannattaa tutustua viralliseen tutkimustietoon, jota on tarjolla runsaasti. Asiantuntijat kertovat esimerkiksi, että infraäänen pitäisi olla korvin kuultavaa, jotta sillä olisi tutkimusten mukaan vaikutusta esimerkiksi terveyteen.
Tuulivoimaloiden tuottama infraääni ei ole kuultavissa olevaa ääntä.
Infraääntä aiheutuu myös mm. puulattialla kävelystä ja pesukoneen käynnistä – se ei ole vain tuulivoimaan liittyvä ilmiö, kuten joskus luullaan.

Tässä hieman pohdintojani päivän polttavasta aiheesta. Maailma muuttuu ja me sen mukana.
Joitakin ihmisiä harmittaa muutos lähiympäristössä, mutta usea suhtautuu hankkeeseen positiivisesti niin ilmasto- kuin kuntavaikutusten vuoksi. Erityisesti nuoret suhtautuvat uusiutuvaan energiaan ja ilmastonmuutoksen torjuntaan erittäin positiivisesti.

Muistetaan, että olemme tuulivoimahankkeiden myötä voimakkaasti edistämässä elinvoimaa ja kuntakuvaa, jotta meillä olisi mahdollisuus säilyä erityisenä ja itsenäisenä kuntana myös jatkossa.

Mukavaa ja toivottavasti aurinkoista viikonloppua kaikille!

Terkuin,

Marika
elinvoimaluotsi


Jätä kommentti

Nimimerkki:

Kommentti:

Kirjoita näkyvissä olevat merkit: