03.03.2017
Sosiaalisessa mediassa on kyse myös johtamisesta - Vaala hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisesti

Kuntajohtajat kokevat sosiaalisen median vieraana ja arvaamattomana ympäristönä, jota on vaikea hallita. Vain harva kuntajohtaja on ottanut sen omaksi työvälineekseen. Näin kiteyttävät Antti Syväjärvi ja Jaana Leinonen juuri valmistuneen Lapin yliopiston hallintotieteen ja oikeusinformatiikan yhteistyönä tekemän tutkimuksen kuntajohtajien suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan. Tutkimus julkaistiin 2.3.2017 ja myös 3.3.2017 päivän Tervareitissä oli uutinen aiheesta. Tutkimuksessa todettiin myös, että "Kuntaorganisaatioissa sosiaalisen median hyödyntämistä leimaa koordinoimattomuus. Lisäksi sosiaalisen median viestinnällisen asema on kunnissa strategisesti heikko."

Pieni kunta on yleensä demokratian näkökulmasta kiitollinen, sillä jo perinteisillä kyläilloillakin tavoitetaan merkittävä osa kuntalaisista. Kunnan tavoite on kuitenkin olla läsnä siellä, missä ihmisetkin ovat. Tämä koskee myös sosiaalisen median eri kanavia. Helmikuussa avattiin mm. kunnan Instagram –tili Vaalaofficial. Käytämme Instagramissa tunnusta #munvaala ja #myvaala.

Poliitikkojen ja median suhteita tutkinut professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta antaa suorastaan ukaasin päättäjille mennä sosiaaliseen mediaan  Ylen jutussa (9.2.2017). Sen olemme Vaalassa tehneet.

Sosiaalisen median eri sovelluksilla on omat käyttäjäryhmänsä, minkä vuoksi näemme Vaalan kunnassakin tärkeäksi olla mukana useassa eri kanavissa.  Instagram perustuu hyviin kuviin, ja palvelee siksi loistavasti Vaalan kauniiden asuinympäristöjen ja matkailukohteiden esittelemisessä laajemmalle yleisöille. Matkailijatkin suunnittelevat nykyisin reissujaan Instagramia hyödyntäen. Instagramin kautta voimme myös kannustaa kuntalaisia osallistumaan sisällön tuottamiseen. Instagramia tullaan hyödyntämään nuorille suunnatussa kampanjassa, jossa nuoret itse voivat vaikuttaa asuinympäristönsä kehittämiseen.

Sosiaalinen media ei syrjäytä vanhoja hyviä viestintäkanavia, vaan täydentää niitä, monipuolistaa tiedottamista sekä tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen kunnan ja kuntalaisten välillä. Vaalassa on käytössä myös hyviä perinteisiä tapoja kohdata kuntalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä, kuten esimerkiksi nettisivut, yrittäjien aamukahvit, järjestöillat, kyläparlamentti ja erilaiset toimikunnat. Parhaillaan uudistamme kuntastrategiaa, ja siinäkin hyödynnetään sekä tuttuja ja uusia tapoja.

Myös minä viestin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa kuntajohtajana. Käytössä on kunnanjohtajan Facebook-profiili, Twitter-, Instagram- ja Youtube-tili. Tänä vuonna olen aktivoinut myös nuorille tutussa ympäristössä eli Snapchatissä. Toivon lisää seuraajia ja vuoropuhelua.

Sosiaalisen median käytössä on kyse myös johtamisesta. Johtamista tehdään monilla eri areenoilla ja kuntajohtajan kannattaa olla läsnä myös somessa. Somessa korostuu myös vastavuoroisuus ja viesteihin reagoiminen. Siihenkin pitää varautua ja oppia käymään vuoropuhelua. Somessa voin nostaa esille kunnan eri ammattiryhmiä, kannustaa heitä ja innostaa myös yrityksiä. Some ja blogit ovat myös hyvä keino vaikuttaa ja valvoa kunnan etua.

Ihmisiä kiinnostavat arjen asiat ja niiden hoitaminen. Kunnan Facebook-sivu Vapaa Vaala -sivusto otettiin aikoinaan käyttöön, kun kunnan vapaa-ajanasukkaat halusivat pysyä kärryillä kunnan tapahtumista. Sittemmin siitä on tullut kaikkien kuntalaisten sivu, jota käytetään myös kriisitiedottamiseen esim. myrskyjen aikaan. Kunnalla on ollut aktiivisia kampanjoita Facebookissa, muun muassa suuren suosion saanut yrittäjien joulukalenteri.

On ollut mahtava huomata, millaisia ideoita kunnan henkilökunnalla on viestintään liittyen kun annetaan tilaa toteuttaa niitä. Kevään aikana perustan kuntaan viestintätiimin viestinnästä kiinnostuneista eri alojen ammattilaisista. Tiimiläiset saavat rohkaisua ja koulutusta mm. sosiaalisen median viestintään. Tarkoitus on ottaa kaikki käytössämme olevat viestintäkanavat aktiivikäyttöön ja viestiä kunnasta innostavalla tavalla. Esimerkiksi hiihtolatuja kunnostava konekuski voi olla tärkeässä roolissa ja osa viestintätiimiä.

Ollaan rohkeita ja uudistutaan myös julkisessa viestinnässä!

Tytti Määttä, Vaalan kunnanjohtaja

Seuraa Twitterissä:

https://twitter.com/TMaattaVaala

Kunnanjohtaja tubettaa:

https://www.youtube.com/channel/UC0dJu9OKLX7t0yI4qGmlLTw

Instagramissa:

@tyttimaatta

Snapchatissä:

kuntajohtajatm

Facebookissa:

https://www.facebook.com/kuntajohtajamaatta/

Vaalan kunta Facebookissa:

https://www.facebook.com/pages/Vapaa-Vaala/100525963324126?v=wall

Vaalan kunta Istagramissa:

@vaalaofficial


Jätä kommentti

Nimimerkki:

Kommentti:

Kirjoita näkyvissä olevat merkit: