22.12.2016
Osallistu oman kuntasi tulevaisuuden tekemiseen!

Tulevaisuuden kunta –hankkeessa määritellään parlamentaarisen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030. Lisäksi kartoitetaan ja valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet. Hankkeella on parlamentaarinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Pienten kuntien kannattaa osallistua keskusteluun tulevaisuuden kunnan roolista. Usein kunnan kokoa mitataan sen väestön määrällä. Asukaslukuaan kasvattavia kuntia pidetään yleisesti elinvoimaisina. Kunnan paremmuuttahan ei kuitenkaan ratkaise sen koko väestömäärällä mitattuna vaan sen kyky toteuttaa sille annettua perustehtävää, joka on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tulevaisuuden kuntakuvia mietittäessä kuntien erilaisuus on huomioitava. Jokainen kunta pystyy löytämään onnistuneella strategiatyöllä vahvuutensa palvella alueen asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Tulevaisuuden kunta voi olla OSAAVA JA OIVALTAVA PAIKALLISISTA LÄHTÖKOHDISTA ELINVOIMAA RAKENTAVA KUNTA. Tällöin uudistuminen ja yhteistyö ovat kaiken toiminnan ydin.  Globaaleista haasteista huolimatta kunta kykenee kasvattamaan yritysten, asukkaiden ja yhteisöjen osaamista. Minusta tulevaisuuden pieni kunta voi parhaimmillaan olla INNOSTAVA ELINVOIMAKUNTA, jos se pystyy kanavoimaan asukkaiden ja kausiväestön potentiaalin alueen kehittämiseen.

Innostavassa elinvoimakunnassa yrityksille tarjotaan palvelua lähellä. Lähipalvelussa korostuu paikallistuntemus ja verkostojen avaaminen moninaisiin yhteistyössä tuotettuihin yrityspalveluihin. Kunnalla on ketteryys ja kyky innostaa ja koota alueen ihmisiä toimimaan yhteisönä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Mahdollistava lainsäädäntö sallii kunnalle tavan toimia paikallisista lähtökohdista asukkaiden ja yhteisöjen parhaaksi. Työn murros yhdessä digitalisaation kanssa luo mahdollisuuksia työhön ja toimeentuloon lokaatiosta riippumatta.

Tällaisessa kunnassa uudistuminen ja yhteistyö on yhteinen tahtotila. Yhteistyöllä syntyy uusia mahdollisuuksia. Asukkaat kokevat, että he voivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Ihmiset osallistuvat myös itse palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen. Tällaisissa kunnissa vallitsee koko kunta kasvattaa ja kantaa vastuuta mentaliteetti. Kasvava senioriväestö on kunnan voimavara yhteisöissä ja vapaaehtoistyössä.

Sivistystehtävä on innostavan elinvoimakunnan ydin. Sivistyspalvelut tavoittavat kaikki ikäryhmät. Koulu on kunnan sydän. Koulukeskukset ja kirjastot ovat kaikkien kuntalaisten monipuolisessa käytössä aamusta iltaan ja toimivat yhteisöllisinä kohtaamispaikkoina. Järjestöille annetaan tilaa toimia niin fyysisesti kuin henkisesti ja kansainväliset verkostot ovat olennainen osa toimintaa. Hyvä fiilis kasvaa useassa sukupolvessa ja vaikuttaa kaikkien asukkaiden hyvinvointiin.

Digitalisaatio on luonut ja luo mahdollisuuksia uudistaa toimintatapoja. Hajautetut palveluratkaisut, palveluiden tuominen ihmisten koteihin etäteknologian avulla ja liikkuvat palvelut ovat arkipäivää innostavissa kunnissa.  Digitalisaation täysipainoinen hyödyntäminen tarjoaa globaalit markkinat yrityksille. Osaaminen ja rohkeus korostuu kunnan ja yritysten tekemisissä.

Pienissä ja väestöön menettävissäkin kunnissa tulee olla uskoa tulevaisuuteen ja halu kehittää kuntaa strategisesti. Se millainen Vaala on tulevaisuudessa ratkaistaan osin kansallisesti kun päätetään tulevaisuuden kunnan roolista ja tehtävien jaosta maakunnan kanssa. Isompi rooli on kuitenkin sillä, millaiseksi itse haluamme kuntamme rakentaa. Nyt kauttaan päättävä valtuusto aloittaa uuden kunnan strategiatyön ja tuleva valtuusto saattaa sen päätöksen. Tulevaisuuden kuntaa miettimään aktivoidaan myös kuntalaiset. Tervetuloa mukaan rakentamaan tulevaisuuden kuntaa yhdessä!

Tytti Määttä, Vaalan kunnanjohtaja

Katso aiheeseen liittyvä vlogini täältä:

https://www.youtube.com/watch?v=q-F7EpZVurk

 

 


Jätä kommentti

Nimimerkki:

Kommentti:

Kirjoita näkyvissä olevat merkit: